Kulturní dějiny piva 

Pivo je bezesporu velkým fenoménem nejenom v oblasti středovýchodní Evropy. Tento nápoj hrál v dějinách českých zemí velmi důležitou roli již od středověku. Vedou se o něm neustálé diskuse především v hospodách, ale také na mnoha místech, kde se setkávají jeho příznivci i odpůrci. Právě proto je zajímavé přenést tyto debaty také do akademického prostředí, kde se o pivu doposud bádalo především v oblasti technologické, případně v oboru hospodářských dějin. Náš projekt však má jiné cíle: hlavním úkolem je představit pivo jako kulturní nápoj. Pokud bychom zůstali pouze u zkoumání vlastní historie, o mnohé bychom se ochudili, proto se v projektu věnujeme také pivní kultuře v širším nejen evropském rámci.

Hlavním výstupem projektu bude říjnový workshop Kulturní dějiny piva, který se uskuteční na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ústředním tématem letošního, již třetího, ročníku bude role měst a jejich obyvatel při vaření piva a utváření jeho kultury od středověku až do dnešních dnů. Našim cílem je vytvořit prostředí, kde budou moci společně diskutovat vědci, studenti, pivovarníci a také všichni milovníci piva.

Bez popisku

Výstupy projektu

Projekt v roce 2021

Předkládaný projekt je vytvořen pro pracovní skupinu studentů doktorského studijního programu na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovi univerzity. Jde o snahu plného uplatnění začínajících historiků v rámci samostatné a skupinové práce, částečně pod dohledem zkušených odborníků. Na základě již nabitých zkušeností z vlastní vědecké práce, především při psaní disertačních prací, bude rozvíjena schopnost pracovat v pracovní skupině a dosáhnout výsledků, které lze pokládat za vědecké. Snahou projektu je vytvořit odborný zájem o kulturní dějiny piva a pivovarnictví.

Výstupy projektu

Projekt v roce 2022

Důležitým aspektem je návaznost na loňský projekt stejného názvu, který nastínil problematiku piva a pohledu na něj, jakožto kulturní nápoj v rámci humanitních věd. Loňský projekt si kladl za primární cíl zhodnotit možnosti studia daného tématu, letošní je již zaměřen na konkrétně vymezené téma - Kulturní dějiny piva: role církve. Na pivo bude nahlíženo ve spojení s touto institucí a připravované výstupy budou hodnotit vztah mezi církví a výrobou, konzumací a pověstí tohoto nápoje.

Výstupy projektu

CORE předmět Kulturní dějiny piva

Pivo je ve středoevropském prostoru již od středověku důležitým kulturním fenoménem, který lze pochopit a docenit jen v rámci široce založeného interdisciplinárního studia. Možnosti takto definovaného výzkumu ukázaly dva úspěšné projekty (Kulturní dějiny piva), které byly řešeny na Historickém ústavu FF MU. Na interdisciplinaritě také bude založen cyklus přednášek, který přiblíží metodické a vědní postupy různých vědeckých, nejen humanitně orientovaných disciplín. V neposlední řadě budou v rámci předmětu pojmenována rizika plynoucí z požívání alkoholických nápojů, a to jak v rovině kulturní, tak zdravotní.

Celouniverzitní předmět CORE052

Projekt v roce 2023

Výzkumný projekt Kulturní dějiny piva - města jakožto tvůrci pivní kultury bude reflektovat historii a současnost výroby a konzumace piva v městském prostředí především z pohledu kulturních dějin. Důležitými aspekty budou interdisciplinarita a mezinárodní náhled do studia dané problematiky, neboť pouze touto cestou lze dosáhnout skutečně kvalitních výsledků. Projekt navazuje na dva předchozí ročníky, při nichž byly zhodnoceny metodologické možnosti studia piva jakožto kulturního nápoje a zodpovězeno na otázky ke vztahu církve při výrobě a konzumaci piva.

Výstupy projektu

Bez popisku

Pozvánky minulé i aktuální

Workshop Kulturní dějiny piva

1. října 2021

Workshop Pivo je boží!

29. - 30. září 2022

Workshop Krčma srdcem města

5. - 6. října 2023

Záznamy online přednášek

YouTube Kulturní dějiny piva YouTube Historický ústav

   

Sledujte nás na sociálních sítích

Facebook Kulturní dějiny piva Instagram beer_muni

Napsali o nás

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info