Kulturní dějiny piva

Pivo je bezesporu velkým fenoménem nejenom v oblasti středovýchodní Evropy. Tento nápoj hrál v dějinách českých zemí velmi důležitou roli již od středověku. Vedou se o něm neustálé diskuse především v hospodách, ale také na mnoha místech, kde se setkávají jeho příznivci i odpůrci. Právě proto je zajímavé přenést tyto debaty také do akademického prostředí, kde se o pivu doposud bádalo především v oblasti technologické, případně v oboru hospodářských dějin. Náš projekt však má jiné cíle: hlavním úkolem je představit pivo jako kulturní nápoj. Pokud bychom zůstali pouze u zkoumání vlastní historie, o mnohé bychom se ochudili, proto se v projektu věnujeme také pivní kultuře v širším nejen evropském rámci.

Hlavním výstupem projektu bude podzimní workshop Kulturní dějiny piva, který se uskuteční na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Připravovaného workshopu se zúčastní řada odborníků z různých oborů, což vytváří jedinečné podmínky pro diskusi. Vystoupí zde nejenom historici, ale také vědci z dalších humanitních oborů, zástupci pivovarů a znalci tohoto nápoje. Mimo tuto akci bude probíhat také řada tematických online přednášek, které přednesou nejenom samotní účastníci projektu, ale také naši hosté. V neposlední řadě připravujeme exkurzi především pro studenty historie.

Pivo a pivní kultura nabízejí velké množství výzkumných otázek. Jelikož se jedná o úvodní ročník projektu bez úzce vyprofilovaného zaměření, je škála témat pro tento rok velmi široká. Plánujeme pokračovat v našem projektu i v následujícím roce, kdy již uvažujeme o podrobnějším zaměření na vybraná témata. Za nejzajímavější a nejhodnotnější dílčí podotázky pivního výzkumu považujeme:

  • Význam piva v českých a moravských dějinách
  • Pivo a jeho výroba v klášterech
  • Šlechta a měšťané jako výrobci piva
  • Proměny piva a pivní kultury v rámci dějin
  • Vznik moderních pivovarů
  • Pivovar jako nositel regionální kultury
  • Specifika pivní kultury v různých oblastech Evropy a jejich vzájemné ovlivňování
  • Pivo v literatuře a filmu
  • Kraftová pivní revoluce ve 21. století

Pozvánky

Workshop Kulturní dějiny piva

1. října 2021

Záznamy online přednášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info