Informace pro média

Poskytujeme expertní informaci, rozhovor nebo komentář k historickým událostem nebo k historickým souvislostem současných problémů. Využijte odborných specializací pracovníků našeho ústavu.

Dějiny středověku

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

profesor – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/803

Dějiny středověké Moravy; Dějiny středověké správy; Duchovní a rytířské řády

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

docent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/860

Středověké a raně novověké dějiny východní Evropy; Církevní dějiny

Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/reitinger

Dějiny vrcholného středověku českých zemí s důrazem na diplomatiku

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/2161

Europeizace středovýchodní Evropy v raném a vrcholném středověku

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/6651

Pozdní středověk (14. a 15. století), Urbánní dějiny, Dějiny dějepisectví

Dějiny raného novověku

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

proděkan pro akademické záležitosti Filozofické fakulty


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/2314

Dějiny období baroka; Život šlechty; Umění a politika; Konfiskace; Česko-lichtenštejnské vztahy

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

vedoucí ústavu – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/tommal

Barokní kultura střední Evropy; Evropská reformace; Náboženství a zbožnost v raném novověku; Umírání a smrt v 16.-18. století

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

docent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/860

Středověké a raně novověké dějiny východní Evropy; Církevní dějiny

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/58

Hospodářské a sociální dějiny raného novověku; Hospodaření venkova a malých měst; Dějiny peněz

Dějiny 19. století

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

profesor – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/6736

Společnost v 19. a v 1. polovině 20. století; Dějiny samosprávy; Dějiny dělnického hnutí; Didaktika dějepisu

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/2183

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. století; Vznik parlamentarismu a politických stran; Formování občanské a národní společnosti; Moderní dějiny Moravy

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

prorektor pro akademické a kulturní záležitosti Masarykovy univerzity


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/17132

Obecné dějiny 19. století; Modernizace a sekularizace společnosti; Dějiny křesťanství

PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

odborná asistentka – Historický ústav


www: https://is.muni.cz/osoba/1673

Stát a byrokracie v 18. a 19. století; Dějiny cestování

Dějiny 20. století

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/19154

Československo po druhé světové válce; Dějiny ženy a ženského hnutí; Gender history; Kulturní dějiny

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/12374

Dějiny Komunistické strany Československa, Didaktika dějepisu 

Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/jirkanemec

20. století; Dějiny, paměť a politika; Dějiny vědy a vysokých škol; Čeští Němci; Dějiny protektorátu; Dějiny multikulturalismu

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/180640

Soudobé dějiny, metoda orální historie a český posrpnový exil

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/tdvorak

Československo po druhé světové válce; Vysídlení Němců, pohraničí; Národnostní politika a menšiny; Regionální dějiny; Pracovní politika

Mgr. Martin Markel, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/5903

Společnost ve 20. století; Dějiny moravských Němců; Dějiny vína a vinařství

PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

odborný asistent – Historický ústav


e‑mail:
www: https://is.muni.cz/osoba/495

Politické dějiny první republiky; Český a moravský fašismus, Dějiny gastronomie; Moderní dějiny Brna

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info