Seminární knihovna

Historický ústav disponuje vlastní seminární knihovnou s prostornou studovnou

Knihovní katalog

Provoz knihovny o prázdninách

ČERVENEC ZAVŘENO  
SRPEN PONDĚLKY 10.0016.00
ZÁŘÍ 2.13. PONDĚLKY + STŘEDY 10.0016.00
ZÁŘÍ OD 16. 9. denně 10.0016.00

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím

Trocha historie

Bez popisku

Od založení fakulty a katedry byla současná knihovna Historického ústavu budována jako odborná seminární knihovna tak, aby umožňovala a podporovala fungování historického semináře jako vědeckého a pedagogického pracoviště.

Jedním z předpokladů účelově chápané seminární knihovny je možnost přímého přístupu pedagogů studentů a pracovních skupin semináře ke sbírkám základních příruček a pramenů. Proto byla díky společné snaze pracovníků Historického ústavu a jeho knihovny na jaře roku 1999 v takzvané „empéháesce“ – Malé pracovně historického semináře v původním sídle ústavu v prvním patře budovy A otevřena příruční knihovna se studovnou, která se od té doby těšila velkému zájmu studentů i pracovníků ústavu.

Proč máme samostatnou knihovnu a v čem je jiná?

Bez popisku

Mimo jiné proto, že máme hodně knih :-), celkem asi 55 000 svazků. Hlavním rozdílem mezi ústavní knihovnou a například ústřední knihovnou FF, je uspořádání knih. Standardní způsoby uspořádání knihovního fondu, jako je například mezinárodní desetinné třídění, nejsou pro seminární knihovnu vhodným řešením.

Proto v naší knihovně najdete speciální oddělení se základními příručkami, průběžné řady odborných časopisů a zejména edice pramenů, bez kterých se žádná knihovna zasvěcená studiu historie neobjede.

Volný výběr literatury je podobně jako prameny uspořádán podle témat a období, takže jednotlivé regály poskytují v mezích rozsahu fondu také základní přehled o dostupné dějepisné produkci.

Umístění a vybavení knihovny

Bez popisku

V rámci první fáze rekonstrukce areálu FF v letech 2012–2014 se naplnil sen generací historiků a v posledním patře nového objektu budovy B2 vznikla zcela nová moderní knihovna.

Velký prostor s dvoupodlažní dispozicí s galerií poskytuje moderní zázemí  pro výpůjční sály, obslužné pracoviště  a prostornou studovnu nabízející různé typy a pestré uspořádání studijních míst. V létě klimatizovaná knihovna patří patrně k nejpěknějších prostorům rekonstruované fakulty a nabízí krásným výhled na celý vnitroblok fakulty.

Součástí infrastruktury knihovny je také podzemní depozitář vybavený kompaktními regály. Velká část knih je ale přístupná ve volném výběru přímo ve studovně.

K dispozici je několik počítačů, kopírka, bankovník a bibliobox pro vracení knih mimo otvírací hodiny. Studijní místa umožňují připojení mobilních zařízení.

Knihovní fond, katalog a služby

Bez popisku

V dočasném sídle ústavu a knihovny na ulici Solniční byla v době rekonstrukce areálu FF v letech 2011–2013 díky velkému nasazení knihovnice Lenky Janošové a jejího týmu  studentů doktorského studia završena revize fondu a digitalizace katalogu.

Katalog je integrován do knihovní databáze fakulty a celé univerzity.

Knihovní fond obsahuje asi 55 000 svazků pramenných edic a odborné literatury.

Zejména v posledním desetiletí je velká pozornost věnována akvizici zahraniční odborné literatury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info