Workshop Pivo je boží!

Ve čtvrtek a pátek 29. a 30. 10. 2022 se konal na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity multidisciplinární workshop Pivo je Boží!

10. 10. 2022 Petr Klesal Kateřina Holíková

Autorky fotografií: Marie Lukášová a Jana Piškulová

Workshopem vyvrcholilo celoroční snažení týmu doktorandů z projektu Kulturní dějiny piva: role církve. Velkou změnou oproti loňskému ročníku byla pořadatelská spolupráce s Ústavem religionistiky a Centrem asijských studií, která fungovala na velmi vysoké úrovni.

Tématem letošního workshopu bylo spojení piva a církve. Ústředním bodem celého workshopu byly přednášky domácích i zahraničních odborníků. Přednáškový program byl tematicky rozdělený do pěti oddělených bloků. Čtvrteční přednáškové bloky byly zaměřené na roli piva a dalších alkoholických nápojů v dějinách asijských kultur. Přednášky doprovázela velmi živá diskuze s návštěvníky, ve které zvláště rezonovala otázka, co vše je vlastně pivo? Páteční přednáškové bloky vedly od teoretického definování vztahu církve k pivu přes historii klášterního pivovarnictví až k ryze praktickým možnostem propojení piva a církve.

Nabitý program se kromě přednáškových místností odehrával také na nádvoří Filozofické fakulty, kde účastníci mohli debatovat o nadnesených tématech nad půllitrem některého z výborných piv z klášterních pivovarů Vorkloster a Ossegg. Součástí programu byla také prezentace belgické pivní kultury a ochutnávka belgického speciálu. Na program workshopu dále navazovala Noc vědců a debata mezi návštěvníky se tak protáhla až do nočních hodin.

Workshopu Pivo je Boží! se podařilo více než úspěšně navázat na loňský premiérový ročník. Úspěch akce potvrzuje i návštěvnická účast, která výrazně přesáhla očekávání pořadatelů. Závěrem nezbývá než doufat, že nastolený trend bude pokračovat i v příštím roce a opět se v hojném počtu sejdeme na workshopu zaměřeném tentokrát na pivo a města.

Za Kulturní dějiny piva Mgr. Petr Klesal

Autorky fotografií: Marie Lukášová a Jana Piškulová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info