Ohlédnutí za workshopem Kulturních dějin piva

7. 12. 2021 Kateřina Holíková Libor Zajíc

Bez popisku

Kulturní dějiny piva je stejnojmenný výzkumný projekt doktorandů Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který vyvrcholil multidisciplinárním workshopem v pátek 1. října 2021. Tato akce měla za svůj primární cíl představit pivo jako kulturní nápoj a také zdůraznit, že se jedná o velmi zajímavý a perspektivní předmět vědeckého zájmu. Došlo zde k ojedinělému spojení akademického prostředí se světem výrobců tohoto nápoje a skupinou lidí, pro něž je pivo koníčkem.

Celý den byl vyhrazen odborníkům z celé řady profesí. Představili se zde sládci, akademičtí pracovníci a také široká veřejnost, což umožnilo uchopit sledovanou problematiku v širších souvislostech. Základem celého workshopu bylo konferenční pásmo, jenž obsahovalo celkem jedenáct vystoupení. Přednášky se konaly ve velmi přátelské atmosféře a doplnila je živá a podnětná diskuze. Jednotlivé tematické bloky zkoumaly perspektivy nejrůznějších pivních aspektů, byl kladen důraz jak na historii pivní kultury v českých zemích, tak i na obraz piva ve filmu či v poezii. Byly představeny některé zajímavé pivovary, jejich minulost, současnost a také problematika terminologie craftového pivovarnictví. Dále byly nadneseny otázky, kde končí odborný zájem o pivo, a kde již začíná pijáctví. Nabitý program pokračoval na nádvoří Filozofické fakulty až do večerních hodin při neformální diskuzi a degustaci zajímavých piv.

Víceoborový workshop ukázal, že pivo je stejně jako víno hodno zájmu a je kulturním fenoménem spjatým nejen s českým prostředím. Téma, které spojuje rozličné obory potvrdilo, že lze přemýšlet o pivu jako nedílném kulturním dědictví země. Jedním z hlavních přínosů této akce je právě ono uvědomění si důležitosti pokračovat ve vědeckém výzkumu tohoto nápoje nejen v rámci humanitních věd.

Záznam přednášek z této akce naleznete na našem YouTube kanále.

Facebook projektu Instagram projektu

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Fotky: Evgeniia Tokmakova
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info