Studujte historii na Masarykově univerzitě!

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nabízí studium historie rozložené do tří stupňů: bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského. Patříme k nejlepším pracovištím v oboru v rámci České republiky. Dobré jméno ústavu dokládají četné výzkumné projekty, ale především pravidelná vysoká úspěšnost studentů v celostátních soutěžích nebo dlouhodobě vysoký počet zájemců o studium.

Cílem bakalářského studia je seznámit a zorientovat posluchače v základních problémech a metodách výzkumu dějin od raného středověku do 20. století. Navazující magisterské studium je koncipováno jako studium vyhovující užší specializaci jednotlivých posluchačů, zejména pokud jde o přípravu na zpracování a obhajobu magisterské diplomové práce. Vedle toho nabízí ústav také specializační učitelské studium určené především pro výchovu vysoce kvalifikovaných středoškolských pedagogů. Doktorské studium je určeno zájemcům o vysokou odbornou kvalifikaci, kteří se chtějí uplatnit jako odborníci na poli vědy a výzkumu, případně vysokého školství. Také zde je možnost volit mezi prezenční a kombinovanou formou studia. Obsahem studia je především práce na disertačních projektech posluchačů.

Co můžete od studia očekávat?

  • získání, rozvíjení a prohlubování znalostí problémů českých i obecných dějin
  • důraz na samostatnou práci s literaturou a prameny a jejich interpretaci
  • rozvoj schopností v různých historických subdisciplínách a moderních směrech historického výzkumu
  • volnost v sestavování studia s ohledem na potřeby budoucí profesní orientace
0

bakalářských studentů

0

přihlášek

0

přijímaných studentů

Profil uchazeče o studium

Studium historie je určeno zájemcům o dějiny a jejich výzkum a zájemcům o společenské vědy obecně. Svým širokým záběrem, který předpokládá absorbování a rozvíjení širší společenskovědní orientace je vhodné také jako vedlejší (minor) obor pro zájemce o specializovanější, nejen společenskovědní obory.

Profil absolventa

Úspěšní absolventi oboru historie se vedle odborné sféry historického výzkumu uplatňují v řadě profesních oblastí, především v pedagogické činnosti na středních, případně vysokých školách. Nezanedbatelné procento úspěšných absolventů se uplatňuje v muzeích, archivech, ale také ve státní správě v mediální sféře a v oblasti kultury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info