Spolek Historia Europeana vznikl na jaře 2011 a je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují moderním evropským dějinám. Zakladateli spolku jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří tvoří jádro členské základny. Spolek vznikl ze společné potřeby hlouběji promýšlet nedávné dějiny a klíčové fenomény, které se v nich odehrály. Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele (doktorandy a postdoktorandy) v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů.

Promýšlet Evropu 20. století: 

Kontinuita vs. diskontinuita

27. a 28. listopadu 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info