Studium v zahraničí

Obecné podmínky programu

 • ukončený 1. ročník studia v době odjezdu, hlásit se mohou studenti všech stupňů studia, prezenčního i kombinovaného
 • každý student může v každém stupni studia vyjet na studijní pobyt v celkové délce až 12 měsíců
 • student nesmí během svého zahraničního pobytu přerušit ani ukončit studium na MU
 • podmínkou úspěšného ukončení pobytu na zahraniční instituci je získání min. 20 ECTS kreditů za semestr
 • v podzimním semestru se koná akce Beseda o možnostech studia v zahraničí, kde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí - záznam z poslední besedy a další informace naleznete zde

Podmínky studentské mobility

 • Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit student HÚ, který je řádně zapsán v jakékoli formě či typu studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční i kombinované). V případě, že studuje bakalářskou úroveň studia, musí být zapsán do minimálně druhého ročníku.
 • Student musí být po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na FF MU v daném oboru přes nějž vyjíždí, nemůže tedy studium na vysílající instituci před ukončením studijního pobytu v zahraničí přerušit ani ukončit.
 • Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+. 

Opakované výjezdy studentů v rámci programu Erasmus+

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za jeden studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). 
 • Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006.
 • Přestože jsou opakované praktické stáže studentů v rámci programu Erasmus+ možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení pro daný akademický rok.

Výběrové řízení

 • Výběrového řízení se můžou zúčastnit všichni studenti HÚ FF MU řádně zapsaní v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, v prezenční nebo kombinované formě studia.
 • Výběrové řízení se koná v únoru až březnu každý rok.
 • Studenti, kteří se hlásí na studijní pobyt, musí při výběru zahraniční univerzity zohlednit jak studijní obor, který studují na HÚ, tak i stupeň studia, pro který je smlouva uzavřená.    
 • Každý uchazeč musí splňovat kvalifikační podmínky programu Erasmus+.
 • Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS. 
 • Podávat přihlášky přes ISOIS je možné vždy v únoru a březnu.
 • Určujícím kritériem při výběru studentů na studijní pobyt je kvalita motivačního dopisu. Dále se přihlíží na jazykovou vybavenost uchazeče pro danou zemi a celkový kredit studenta. 
 • Studenti budou o svojí nominaci informováni e-mailem. Svoji nominaci musí následně do stanoveného termínu potvrdit, jinak jejich nominace propadá.

Všechny informace (zkušenosti studentů, financování studia, atd.) naleznete na stránkách Centra zahraničních studií MU:

STÁŽE

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

Koordinátor zahraničních pobytů


kancelář: bud. A/A.413
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3197
e‑mail:
Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Koordinátor zahraničních pobytů


kancelář: bud. A/A.415
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4908
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info