Možnosti výzkumných pobytů v zahraničí

Je řada programů, které mimo studijní pobyty poskytují finanční podporu i na výzkumné pobyty. Díky nim se můžete zúčastnit výzkumu na prestižních evropských nebo mimoevropských institucích. Podívejte se, kde všude máte možnost bádat a neváhejte vyjet za novými zkušenostmi. 

CEEPUS je program pro studium nebo letní školu ve Střední Evropě a na Balkánu trvající v různé délce. Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS se zaměřuje na regionální spolupráci univerzit.

Utrecht Network Young Researchers grant slouží pro výzkum v zemích Utrechtské sítě na 1–6 měsíců. Program je určen pro magisterské a doktorské studenty, kteří potřebují v zahraničí realizovat výzkum ke své diplomové nebo disertační práci.

Mezivládní dohody umožňují výzkum na univerzitách po celém světě na 1–2 semestry nebo také letní kurzy. Ministerstvo školství vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT.

Fullbrightovo stipendium slouží pro výzkum v USA v délce 3–10 měsíců. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info