Workshop: Kdo je inovující učitel dějepisu?

Workshop: Kdo je inovující učitel dějepisu? pro studenty učitelství dějepisu pro střední školy proběhl ve čtvrtek 23. března 2023 v seminární místnosti Ústavu pedagogických věd C43. Pozvání přijali Jiří Karen a Petr Sedlák, kteří jsou zapojeni do projektu Dějepis+, a mají dlouholetou učitelskou praxi.

7. 4. 2023 Václav Kaška Roman Jaroš

Bez popisku

Celý workshop byl pojat jako badatelská lekce rámovaná otázkou – Kdo je inovující učitel dějepisu?. V úvodu byly jako evokace použity ukázky z filmu Chlast (Dánsko, 2020) s tematikou vyhoření učitelů a Obecná škola (Československo, 1991) – hodina fenomenálního Igora Hnízda učícího o upálení Jana Husa. Diskuse se následně vyvinula ohledně naší vize ideálního učitele, který posluchače ovlivnil, inspiroval, či naopak odradil svým přístupem.

Oba lektoři, jak bylo v úvodu zmíněno, mají dlouholetou pedagogickou praxi, se kterou se následně posluchačům svěřili. Zpověď Petra Sedláka se nesla v duchu názvu jeho prezentace „Jak jsem inovoval polovičatě… ve stínu pyramidy”, ve které popisoval především špatné pochopení Bloomovy taxonomie (dříve zmíněné pyramidy) a svůj obtížný zápas s faktografií v dějepisném vzdělávání. Následovala zkušenost Jiřího Karena na téma „Od dvou vyhazovů k historické gramotnosti”. Jiří Karen líčil, jak chtěl zásadně inovovat svou výuku dějepisu pomocí pracovních listů, předstupněm badatelských hodin a tematických bloků, ale nebylo tomu nakloněno vedení škol a zčásti ani rodiče.

V druhé části si účastníci workshopu zkusili v rolích studentů badatelskou lekci Kolik Peršanů bojovalo v bitvě u Thermopyl?, která směřovala k rozvoji historického myšlení.. Evokační část lekce obstarala ukázka z filmu 300: Bitva u Thermopyl (USA, 2006) následovalo vymýšlení názvu k textové ukázce a jádro lekce spočívalo v práci se sadou čtyř různých pramenů. Úkolem bylo se kriticky podívat nejen na samotné úryvky, ale také na medailonky autorů, přičemž v tuto fázi probíhala výuka ve skupinkách po 4 posluchačích.

Poslední částí byla reflexe celé badatelské ukázky, načež třešničkou workshopu bylo umíchání si vlastního drinku (aktivita koktejl) s vlastnostmi inovativního učitele, jakým by posluchači chtěli/měli být.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info