Lukáš Fasora a kol.: Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu

V nakladatelství MUNI PRESS vyšla čítanka didaktických inspirací zpracovaných historiky pro středoškolskou výuku dějepisu.

9. 12. 2023 Tomáš Dvořák

Publikace Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu vznikla s cílem posílit spolupráci Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se středními školami sdruženými v projektu Zkvalitnění a inovace přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI).

Předložená knížka není kompendiem badatelské a činnostní výuky, neklade si cíl být syntézou. Na počátku jejího vzniku byla snaha přimět akademické odborníky, profesionální historiky, aby se zamysleli nad didaktickým aspektem vlastní práce a pokusili se ji učinit více přístupnou cestou pro pedagogickou veřejnost. Vybraná témata jsou proto extraktem z různých badatelských směrů a podoborů historie, každé představuje trochu odlišný typ tázání a řešení vědeckého úkolu. Jednotlivá témata jsou zpracována podle jednotné matrice, ovšem s ohledem na specifika tématu lze u každého hovořit o mírných odlišnostech v důrazech a přístupech, proto také rozdíly v rozsahu.

Za důležitý benefit díla považujeme didaktické zpřístupnění méně známých pramenů, které mají potenciál učinit středoškolskou výuku pestřejší, pro studenty i učitele přitažlivější a efektivnější v dosahování plánovaných výsledků učení.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info