Po stopách zdevastované krajiny středních Čech

Letošní historická exkurze nás zavedla do středních Čech, zejména na Benešovsko, Sedlčansko, Příbramsko a Brdy. Tematicky navazovala na sérii dřívějších exkurzí mapujících vysidlování pohraničí, jež byla bohužel v minulých letech přerušena. Tentokrát jsme se sice nepodívali do pohraničí, nýbrž do periferních oblastí středních Čech, i ty však byly s vysídlením úzce spjaty.


1. 5. 2024 Dana Vedra

První den

Podzámčí Konopiště, vojenské cvičiště Waffen-SS Böhmen s přednáškou Tomáše Zouzala z Ústavu pro studium totalitních režimů • Místa paměti včetně památníku věnovaného americkým pilotům, kteří byli na sklonku války v těchto místech vězněni a popraveni • Vysídlené vesnice Václavice a Netvořice, muzeum s nově otevřenou expozicí věnující se vysídlení Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska • Jílové u Prahy, prohlídka muzea a beseda se senátorem JUDr. Zdeňkem Drahou o právních aspektech vystěhování, potažmo o legislativě v době druhé republiky a protektorátu. • Workshop s popularizátorem a dokumentaristou Václavem Šmerákem ze spolku Mezi řekami. Ten vydal v rámci svého působení mnoho publikací věnující se tomuto tématu • Po obou referátech následovala plodná diskuze.

Druhý den

Hradištko, v letech 1943–1945 pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Workshop s místostarostkou Hradištka Lucií Haškovou. Ta se dlouhodobě zabývá osudy jednotlivých vězňů pocházejících z Francie, Španělska, Itálie a dalších zemí, kteří zde byli na konci války brutálně zavražděni. Díky jejímu výzkumu se podařilo odkrýt zajímavé a doposud neznámé životní osudy těchto vězňů a navázat úzké kontakty s jejich rodinami. Rozvinula se i plodná spolupráce s francouzskými a španělskými obcemi. • Naučná stezka místy paměti včetně prostoru bývalého KT Hradištko a památníku věnovaného popraveným vězňům, přednáška Tomáše Dvořáka o nucených migracích v Československu • Prohlídka města Neveklova a jeho židovských památek s komentářem ředitele Státního okresního archivu Benešov Michala Sejka.

Bez popisku
Bez popisku

Třetí den

Hornické muzeum v Příbrami, historie těžby a hornictví v místním regionu od středověku až do současnosti a prohlídka dolu Prokop Přednáška o vzniku a působení vojenského výcvikového prostoru Brdy, výprava do bývalého vojenského újezdu s přednáškou Davida Kovaříka z Ústavu soudobých dějin AV ČR a terénní pozorování vysídlených a již neobnovených obcí Kolvín, Padrť a Zadní Záběhlá Sedlčany, přednáška Dany Vedry v místním muzeu o vysídlování na Drahanské vrchovině.

Čtvrtý den

Zámek Vrchotovy Janovice, naučná stezka po stopách Sidonie Nádherné, problematika šlechtických sídel ve 20. století a jejich role v Československu.

Bez popisku

Záměr exkurze – studium kulturní paměti a jejích reprezentací v sídlech i v krajině a sledování důsledků zvláštních zásahů do území včetně přesunů obyvatelstva a likvidace či obnovy sídelních struktur – se podařilo naplnit zcela. Cílová oblast byla z tohoto hlediska velmi bohatá. Účastníci měli možnost poznat nejen krajinu a její pohnutou historii, ale také práci místních odborníků, kteří se nezištně a ochotně podílejí na vytváření regionální identity. Svou činností a výzkumem prohlubují poznatky o daných tématech, které poté dále formou publikační či prezentační činnosti představují veřejnosti.

Všem spolupracujícím institucím a pracovníkům, kteří se na programu „historicky první exkurze historiků z Moravy“ (jak nás nazval místní tisk) podíleli, velice děkujeme. Pro studenty, vyučující i externí účastníky exkurze se jednalo o nevšední, výjimečný zážitek. Studenti se seznámili s opomíjenými a – v mnoha případech zcela – neznámými tématy našich moderních dějin.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info