Návštěva z Vídeňské univerzity

V rámci semináře, ve kterém se zaměřují na podobnosti a rozdílnosti našich dvou měst, navštívila skupina studentů z Vídeňské univerzity vedená profesorem Martinem Scheutzem Brno.

1. 5. 2024 Richard Knoz

Exkurzí, která se uskutečnila 11. dubna, provázel prof. Tomáš Knoz, a vídeňští studenti spolu se studenty dějin raného novověku na Historickém ústavu FF MUNI navštívili vnitřní prostory Nové radnice na Dominikánském náměstí, obdivovali výhled na město z věže Staré radnice a prohlédli si Biskupský dvůr a Minoritský kostel sv. Janů s vedlejší Loretánskou kaplí.

Po obědě skupina pokračovala v exkurzi prohlídkou hradu Špilberk a jeho expozice, kde informace o historii a významu hradu a zejména o obléhání města Brna Švédy zprostředkoval Mgr. Tomáš Koch, náš absolvent a kurátor historických sbírek Muzea města Brna.
Věříme, že návštěva Brna vídeňským studentům pomohla ve vnímání nuancí vývoje obou měst.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info