Konference: CIZINCI. NEPŘÁTELÉ. JINOVĚRCI. Tváře strachu v dějinách východní Evropy.

Studenty doktorských programů, post-doktorandy a akademické pracovníky z oboru historie a příbuzných disciplín srdečně zveme na mezinárodní vědeckou konferenci Cizinci, nepřátelé, jinověrci. Tváře strachu v dějinách východní Evropy, kterou pořádá Historický ústav FF MU. Limit pro odevzdání přihlášky je 30. 6. 2023.

2. 6. 2023 Roman Jaroš Dagmar Vysloužilová

Bez popisku

Call for paper

V pátém století př. n. l. čínský vojevůdce Sun-c prohlásil, že jediným skutečným nepřítelem je strach. Strach pramenící ve většině případů z obav před neznámými a cizími podněty, může mít mnoho tváří. Pocit ohrožení jedince či společnosti vedl během staletí k vyčleňování určitých společenských, náboženských a etnických skupin jako původců zla.

Jakým způsobem k této personifikaci strachu dochází? Jaké tváře ztělesňovaly obraz nepřítele ve východoevropském prostoru? Jednalo se vždy o konkrétního člověka či skupinu obyvatel či existovaly i abstraktní tváře zla? Jakým způsobem se do vnímání strachu promítaly války, epidemie, pogromy a hladomory?

Kdy a kde?

Konference proběhne v hybridní formě 1.-2. listopadu 2023 v prostorách Historického ústavu MU, Arna Nováka 1 v Brně, online účastníci budou připojeni přes platformu MS Teams.

Příspěvek

Konference bude organizována ve třech jazycích, angličtině, češtině a ruštině, je možné pronést příspěvek i v jakémkoliv jiném slovanském jazyce. Přepokládána délka jednoho příspěvku je maximálně 20 minut, jednotlivé výstupy nebudou tlumočeny.

Přihláška

Termín podání přihlášky do 30. června 2023 (včetně).

V případě zájmu pošlete do uvedeného data na kontaktní adresu krátkou anotaci (max. 150 slov) v jazyce příspěvku, název příspěvku, kontaktní údaje (jméno, titul, název zastřešující instituce (doktorští studenti také téma disertační práce) a předpokládanou formu účasti (prezenčně/online).

Autoři vybraných příspěvků budou informováni do 31. srpna 2023.

Účast na konferenci je bez poplatku, účastníci konference si hradí veškeré náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním

Publikace

Přednesené příspěvky budou v případě úspěšného recenzního řízení následně publikovány v tematickém čísle Studia historica Brunensia. Termín odevzdání studie je do 31. 12. 2023 v rozsahu maximálně 15 normostran na základě svého příspěvku na konferenci. Všechny studie musí splňovat formální pravidla úpravy a citační normu periodika SHB. Redakce akceptuje odborné studie v češtině, slovenštině, angličtině, ruštině, němčině a francouzštině.

Pokyny pro autory jsou dostupné na: https://journals.phil.muni.cz/studia-historica-brunensia/about/submissions.

Call for paper

Kontakty:

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.


e‑mail:
  • dotazy k organizaci
  • zasílání přihlášek

Redakce Studia historica Brunensia


e‑mail:
  • dotazy k publikaci studie

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info