Tvoje jméno je Izrael: Život moderního židovského státu

Není úplně zvyklostí pořádat akademické konference během zkouškového období, uprostřed mrazivého ledna. Přesto se Historický ústav Filozofické fakulty MU ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU rozhodl uspořádat jednodenní konferenci s názvem Tvoje jméno je Izrael: Život moderního židovského státu. Ambiciózní akce proběhla 17. ledna 2024 za přítomnosti téměř 200 účastníků z akademické sféry i laické veřejnosti.

15. 2. 2024 Martin Fiala

V úvodu konference vystoupili prorektor Jiří Hanuš a děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík, kteří připomněli, jak důležité je zabývat se územím, o které se aktuálně vede boj. Politický geograf a komentátor Michael Romancov ve svém úvodním příspěvku představil historii celého území Blízkého východu, stejně jako geopolitický a historický kontext dnešního izraelsko-palestinského konfliktu. Na to navázal příspěvek Marka Čejky zaměřený na politickou scénu Izraele a změny ve společenských náladách, které s sebou přinášely jednotlivé vlády.

Odpolední blok pokračoval příspěvkem Aleše Weisse, jenž přiblížil problematiku náboženského sionismu a způsoby možné dekonstrukce tohoto pojmu. Další z řečníků, Irena Kalhousová, se zaměřila na turbulentní vnitropolitickou situaci Izraele před 7. říjnem 2023 a na konkrétní chybné kroky současného premiéra, které mohly nepřímo vést k současné situaci. Eva Taterová pak přenesla návštěvníky konference do minulosti a představila dramatický vývoj vztahů mezi Izraelem a Československem od čtyřicátých do šedesátých let. A minulosti byl věnován i poslední z příspěvků, v němž Václav Chalupný objasnil historii kibuců a krajanských spolků s československou stopou v Izraeli.

Nabitý program konference završilo podvečerní promítání filmu Exodus podle románu Leona Urise, velkolepého (tříhodinového!) eposu od režiséra Otto Premingera, s Paulem Newmanem v hlavní roli.

Je na místě ještě jednou poděkovat váženým hostům, účastníkům diskusí a všem návštěvníkům. A na úplný závěr je třeba poděkovat i protestujícím, za jejich kreativní a kultivovanou formu vyjádření nesouhlasu s probíhající konferencí.

Autor fotografií: Marie Lukášová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info