Historická dílna v Telči 2023

10. 12. 2023 Petr Klesal Ester Pučálková

Bez popisku

Ve dnech 20.–24. 11. 2023 proběhl další ročník historické dílny pro bakalářské, magisterské i doktorské studenty Historie. V Univerzitním centru v Telči se tak celý týden střídali řečníci z širokého spektra oborů s cílem přiblížit studentům různé aspekty z minulosti i současnosti Ruska. S ohledem na aktuální dění byl velký prostor věnován právě válce na Ukrajině a důvodům, které k ní vedly, na což se zaměřily zejména příspěvky Michaela Romancova, Zdeňka Kříže, Libora Dvořáka a Jana Slívy. Opomenuta však nezůstala ani kultura, ať už v podobě přednášky Pavla Bočka o středověkých ikonách, Karoliny Foletti o chrámu Krista Spasitele v Moskvě, či Ivany Ryčlové o soudobé ruské kultuře. Historickou mozaiku následně doplnily příspěvky Libora Svobody o dějinách Ukrajiny, Josefa Šaura o ruském liberalismu 19. století nebo vzpomínky Alexeje Kelina nejen na donské kozáky. Vyvrcholením celé dílny se pak stal divadelní večer, v němž studenti v krátkých kreativních scénkách přestavili významné postavy ruských dějin.

Ač byl program nabitý, vždy zůstal dostatek času na diskusi o jednotlivých tématech, na kulturní zážitky v podobě koncertu či návštěvy památek, a také na neformální rozhovory přinášející možnost poznat spolužáky i učitele jinak než jen během přednášek ve škole.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info