Týden humanitních věd na Historickém ústavu

V týdnu od 13. do 17. listopadu 2023 probíhal na filozofické fakultě Týden humanitních věd. Letošní ročník byl zasvěcen tématu „Blízko baroka“, a to v souvislosti s třísetletým výročím úmrtí dvou předních osobností barokní architektury – J. B. Santiniho-Eichla a J. B. Fischera z Erlachu.

4. 12. 2023 Lenka Janošová Roman Jaroš

Bez popisku

V pondělí 13. listopadu proběhla slavnostní prezentace knihy Löwe und Adler Aspekte der böhmischen und mährischen Geschichte im europäischen Kontext.

Vydání této knihy v prestižním švýcarském nakladatelství Chronos je jedním z výsledků činnosti Česko-lichtenštejnské komise historiků. Na úvod pronesli zdravice lichtenštejnská velvyslankyně v ČR Maria-Pia Kothbauer a honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v ČR Daniel Herman.

Hlavním bodem programu slavnostního setkání bylo představení knihy Löwe und Adler spolupředsedou Česko-lichtenštejnské komise historiků Arthurem Brunhartem. Ve své prezentaci seznámil posluchače s genezí této knihy, která je součástí dlouhodobé usilovné publikační činnosti komise, a navazuje tak na celou řadu odborných publikací o společné historii českých zemí a Lichtenštejnska. Program vyvrcholil přednáškou bývalého rakouského velvyslance v ČR a člena komise Ferdinanda Trauttmansdorffa na téma vztahu historie a diplomacie a jejich vlivu na utváření politických rozhodnutí. Na základě svých zkušeností poukázal řečník na užitečnost práce historiků pro zdravé mezinárodní vztahy.

Mezi jednotlivými body programu zazněly písně z díla J. A. Komenského v podání Vladimíra Richtera.

Bez popisku

V úterý 14. listopadu se uskutečnily dva workshopy. Cílem prvního workshopu s názvem Pod povrchem baroka: jak zkoumat středovropskou kulturu 17. a 18. století bylo seznámit účastníky s komparativním výzkumem korunovací obrazů divotvorných madon, kterým se zabývá tým historiček a historiků našeho ústavu (Mgr. Jindřich Čeladín, Ph.D., Mgr. Monika Enenklová, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., Mgr. Anna Pečinková, Ph.D. a Mgr. Dagmar Vysloužilová). Řešitelé se snažili zamyslet mimo jiné nad významem těchto slavností pro dobovou společnost, ale také například nad otázkou sdílnosti pramenů. Podělili se rovněž o své zkušenosti z návštěv zahraničních archivů a popsali, jak jejich výzkum ovlivnila válka na Ukrajině.

Bez popisku

Druhý workshop Meč moravského hejtmana představil účastníkům vydařenou interdisciplinární spolupráci, jejímž předmětem je restaurování ceremoniálního meče moravského zemského hejtmana Jana z Rottalu. Členové týmu, který propojuje odborníky a odbornice nejen napříč obory, ale také napříč institucemi: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. z našeho ústavu, Ing. Alena Selucká a Mgr. Karel Rapouch z Technického muzea v Brně a Mgr. Patrik Bárta z Archeologického ústavu AV ČR představili funkci ceremoniálních mečů jako symbolů moci a reprezentace hejtmanů Moravského markrabství v 16. a 17. století. Přítomným byly prezentovány zajímavé detaily z průběhu výzkumu meče Jana z Rottalu a mohli v plné šíři pochopit komplexnost interdisciplinární mezinárodní vědecké práce. Stranou pozornosti nezůstaly ani moderní technické přístroje měřící chemické složení kovových předmětů v řádu sekund, jejichž použití bylo předvedeno přímo na místě. Výjimečnost prezentovaného výzkumného projektu podtrhla velmi bohatá diskuze, z níž bylo patrno, že posluchače zaujala otázka vzniku meče i jeho osudy po smrti Jana z Rottalu. Na závěr workshopu měli účastníci možnost si prohlédnout vzácný historický meč ze sbírek Muzea města Brna.

Bez popisku

Sérii akcí Historického ústavu v rámci Týdne humanitních věd uzavřel workshop „Aristokrat–hospodář–politik: život a svět šlechtice v 19. a 20. století“ pořádaný ve čtvrtek 16. listopadu. Jednalo se již o druhý ročník workshopu zaměřeného na dějiny (zemsky) české šlechty. Na akci vystoupili se svými příspěvky jak hlavní organizátoři události (Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D., Mgr. Michaela Růžičková, Mgr. et Mgr. Petr Steiner), tak hosté z jiných českých odborných pracovišť, mezi nimiž nechyběla uznávaná jména v oboru jako prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Dita Homolová, Ph.D., PhDr. Michaela Žáková, Ph.D., PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D., či PhDr. Petr Valenta, Ph.D.

Přednášející přiblížili posluchačům životní příběhy vybraných příslušníků šlechty v moderní éře, nastínili další „bílá místa“ v dosavadním stavu poznání a v neposlední řadě se s přísedícími podělili o svou badatelskou zkušenost z výzkumu této problematiky.

Výše představené akce, jejímž cílem bylo prezentovat vybrané výzkumné aktivity zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti, se setkaly s pozitivním ohlasem zúčastněných, což se zrcadlilo v početné účasti na prezentacích a workshopech i v živých diskusích, jež následovaly.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info