Dějiny Brna

Dějiny města Brna jsou úzce spjaty s historií Moravy a vůbec celého středoevropského prostoru. Nebylo jediné závažnější události, která by se města nedotkla. Se vznikem moderního dějepisectví se objevilo několik pokusů popsat dějiny města (Christian d'Elvert, Gregor Wolny, František Šujan, Bertold Bretholz nebo kolektiv kolem Jaroslava Dřímala a Václava Peši). Od těchto vydaných dějin moravské metropole historický a archeologický výzkum značně pokročil a změnil se i náhled na jednotlivé problematiky s městem spojené.

Předkládané pojetí dějin Brna vychází z odlišných představ o funkci historiografie a jejích metodách. Chronologicky řazené dějiny samozřejmě i nadále tvoří osu, bez níž by se orientace v látce stávala obtížnou, klade se však větší důraz na zachycení každodenního života obyvatel města a vnitřního fungování takového organismu, jakým město bylo a je. 

Nové dějiny města Brna sestávají ze sedmi svazů:

1. svazek pojednává o přírodních poměrech a zejména prehistorii a rané historii městského prostoru

2. svazek se zaměřuje na události a způsob života od počátku psaných dějin, hlavně pak od založení právního města do konce středověku (12./13.-15. století) 

3. svazek pojednává o stavovském státu a habsburském absolutismu v období raného novověku (16.-18. století)

4. svazek se věnuje městu v 19. století, kdy se stalo proslulým centrem průmyslu a modernizace

5. svazek se zaměří na osudy Brna v éře demokracií a diktatur 20. století, kdy město nabylo charakteru důležité průmyslové a obchodní aglomerace

6. svazek se soustředí na dějiny předměstských obcí a život obyvatel města především v 19. a 20. století

7. svazek je věnován soupisu uměleckých památek a kulturních aktivit všeho druhu

Na tomto souborném sedmisvazkovém díle se podílí kromě Historického ústavu FF MU také Archiv města Brna, Historický ústav AV ČR, Archeologický ústav AV ČR, Archaia Brno, Moravské zemské muzeum, Etnologický ústav AV ČR, Seminář dějin umění FF MU, Muzeum města Brna, geologové, klimatologové a botanici z Přírodovědecké fakulty MU, Ústav geoniky AV ČR a další vědci zabývající se Brnem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info