Vyšly Dějiny Brna 4 : Modernizace města 1790–1918

Právě vyšel již pátý svazek velkých Dějin Brna, tento se soustředí na období dlouhého 19. století. Doby, kdy Brno zaznamenalo dosud nevídaný rozkvět spojený s rozvojem průmyslu. Redaktory jsou profesoři Jiří Malíř a Lukáš Fasora.

1. 4. 2021

Redaktory svazku se stali Lukáš Fasora a Jiří Malíř

Na konci roku 2020 vyšel již pátý (ze sedmi plánovaných) svazek Dějin Brna, který město sleduje v 19. století, kdy došlo k proměně dosud spíše malého provinčního města v moderní a rychle se rozvíjející moravskou metropoli. Dvacítka autorů ukazuje město z politického, hospodářského, společenského i uměleckého pohledu. Jedním z hlavních modernizačních prvků se stala jeho industrializace spojená především s textilním a strojírenským průmyslem, což mělo vliv na všechny další sféry života ve městě. Kniha se věnuje různým vrstvám obyvatelstva: průmyslníkům, měšťanům, dělníkům či městské chudině a jejich životnímu stylu i sociálním podmínkám. Kromě rozvoje průmyslu se 19. století vyznačuje i nacionalizací veřejného prostoru a národnostními boji mezi místními Čechy (Moravany) a Němci.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info