Sympózium Nesvoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách

2. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pandemická situace a opatření, jež jsou kvůli ní činěna, nám neumožní uspořádat sympózium Nesvoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách, v termínu, který byl plánován, tj. ve dnech 14. – 16. října 2020. Konferenci však nerušíme, pouze ji odkládáme, a to na říjen 2021.
Místo konání bude zachováno.
Na webovských stránkách hlavního organizátora konference – České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. ( http://slavistika.slu.cas.cz/ ), bude od poloviny října 2020 vyvěšen sborník abstraktů příspěvků zahrnutých do programu (přihlášení jej obdrží v tištěné podobě), a projeví-li o to přispěvovatelé zájem, bude zřízeno úložiště připravených písemných podob referátů, případně prezentací.
Současně zahájíme práce na sestavení tištěné verze kolektivní monografie s tématem Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách. Přispět do ní mohou i další zájemci, nejen ti, kteří byli na sympózium přihlášeni.
Protože bychom rádi kolektivní monografii vydali ještě před plánovaným jednáním sympózia v říjnu 2021, je třeba dodat příspěvky do konce února 2021. Předpokládaný rozsah statí je cca 20 normostran + abstrakt, resumé a klíčová slova. Individuální výjimky z rozsahu jsou ale po dohodě možné. K formální úpravě, pokud se shodneme na vhodnosti v takovém čase kolektivní monografii připravit, bych ještě poslal podrobnější instrukce. Zatím předpokládám podobu, jaká je obvyklá pro Slovanský přehled http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled.ep/). Pokud projevíte o publikování textu v zamýšlené kolektivní monografii zájem, sdělte to prosím (pokud jste
nebyli na sympózium přihlášeni a nedodali tudíž abstrakt vystoupení, pak spolu s ním), na mailovou adresu vlcek@brno.avcr.cz, případně eastereurope@hiu.cas.cz .
S poděkováním za spolupráci a přáním co nejpevnějšího zdraví
Radomír Vlček


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info