Ohlédnutí za konferencí Promýšlet Evropu 20. století

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2022 proběhl již devátý ročník konference Promýšlet Evropu 20. století, tentokrát s podtitulem Ve stínu obra.

11. 1. 2023 Ondřej Varaďa Kateřina Holíková

Bez popisku

Konferenci Promýšlet Evropu 20. století pořádá doktorandský spolek Historia Europeana, z.s. ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a Maticí moravskou. Konference se po dvouleté pauze vynucené pandemickými opatřeními, kdy probíhala online, resp. hybridně, vrátila zpět do svých domovských prostorů ve velkém zasedacím sále Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí – tentokrát s tématem „Ve stínu obra“, příznačným pro události roku 2022.

Úvodního slova se ujali prof. Jiří Hanuš za Masarykovu univerzitu, doc. Denisa Nečasová za Historický ústav FF MU a Mgr. Ondřej Varaďa za pořádající spolek Historia Europeana. Ve dvou dnech a pěti blocích zaznělo celkem 17 příspěvků. Autoři přistoupili k tématu z různých úhlů a fenomén asymetrie moci a formy asymetrického soužití pojali mnoha různými způsoby – od analýzy politiky globálních mocností, přes ilustraci snahy slabšího z hráčů bojovat o své místo na slunci až po rozbor vzestupu různých politických a kulturních idejí k dominanci.

Projekt konferencí Promýšlet Evropu 20. století byl od svých počátků zamýšlen jako platforma pro příspěvky a prezentaci doktorandů a postdoktorálních vědeckých pracovníků, také však jako platforma mezinárodní. Oba tyto dlouhodobé cíle se podařilo splnit i v náročných letech koronavirové pandemie, což se v právě proběhlém roce zúročilo nejen návratem na „domácí hřiště“, ale i úspěchem na poli mezinárodním – konference poprvé překročila nejen hranice České republiky, ale i evropského kontinentu.

Příspěvky přijaté k recenznímu řízení budou publikovány v tematickém čísle časopisu Studia Historica Brunensia v průběhu roku 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info