Naši doktorandi se zúčastnili konference Tři staletí v srdci Evropy

Tři staletí v srdci Evropy je mezinárodní doktorandská konference, kterou pořádají doktorandky a doktorandi Katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Konference si klade za cíl umožnit setkání a následná konferenční vystoupení historikům, archivářům a studentům příbuzných oborů, jejichž témata spadají do období 16.–18. století a přinášejí nové poznatky o nejrůznějších tématech a oblastech dějin „v srdci Evropy”.

18. 9. 2023 Veronika Macháňová Kateřina Holíková

Bez popisku

Naši doktorandi Veronika Macháňová a Petr Klesal se i letos účastnili konference Tři staletí v srdci Evropy 2023, která se uskutečnila v Hradci Králové pod hlavičkou Filozofické fakulty ve dnech 13.-14. září. Oba zde prezentovali dílčí výsledky svých disertačních prací, a to v rámci dvou tematických bloků: Dějiny státní a vrchnostenské správy, kde Petr vystoupil s příspěvkem Ferdinand II. a jeho místodržitelé. Příspěvek Veroniky s názvem ,,Moravské školské fase” (metodologie, možnosti a limity výzkumu) byl zařazen do bloku pomocných věd historických. Oběma zúčastněným moc děkujeme za vzornou reprezentaci Historického ústavu FF MU.

Více o konferenci


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info