Dějiny a současnost Masarykovy univerzity

Nedílnou součástí historického poznání se v posledních letech stávají také dějiny vědy a vzdělávání. Také na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se toto zaměření rychle rozvíjí. V prvé řadě se jedná především o tázání se po vlastní minulosti. Po celou existenci pracoviště se někteří z akademiků zabývali dějinami Masarykovy univerzity, její Filozofické fakulty i ústavu samotného. Také v současnosti se bádání zaměřuje i tímto směrem, ovšem jeho zintenzivnění přineslo především nedávné stoleté jubileum Masarykovy univerzity, ke kterému vyšla řada publikací mapujících univerzitní dějiny.

Kromě samotného bádání o naší alma mater se historici z našeho pracoviště soustředí i na dějiny vědy, a především univerzit v širším středoevropském kontextu. V současnosti probíhá výzkum Státního financování a autonomní správy vysokých škol v letech 1849-1939, podpořený Grantovou agenturou České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info