Kosmas a jeho svět

Řešitel: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Projekt podpořený Grantovou agenturou České republiky Období řešení červenec 2021 – červen 2024

O Kosmovi víme málo, v podstatě jen to, co o sobě prozradil ve svém díle, a protože pramenná základna se od kritického vydání jeho Kroniky v roce 1923 nezměnila, lze se důvodně ptát, jaký má smysl snažit se opět nahlédnout do jeho světa.

Je nespornou skutečností, že Kosmovo dílo patří již po dvě stovky let k tradičním položkám historického poznání. Jen v posledních deseti letech byly tiskařské černi svěřeny dva obsáhlé rukopisy. Komplexní rozbor Kosmova díla předložila v roce 2015 Lisa Wolverton, která si dle vlastních slov měla během překladu Kroniky Čechů do angličtiny uvědomit, že je české historické myšlení zatíženo národními resentimenty. Předem tak diskvalifikovala české, nebo v českých zemích vzniklé práce, z nichž přitom čerpala nepřiznaným způsobem a často bez pochopení obsahu sděleného. Odlišně postupovala v roce 2017 Anna Aurast, jež se soustředila na Kosmův vztah k cizímu. Důkladně zdůvodněná metodologická východiska se pohříchu nepodařilo naplnit. Slabinou se ukázalo hlavně nedostatečné porozumění Kosmovu světu, bez něhož autorka nenašla odpověď na otázku, koho Kosmas pokládal za cizince.

Nejzajímavější pohled na Kosmu a jeho myšlení tak stále nabízí více než padesát let stará (1968) práce Dušana Třeštíka. Připomeňme si však, že se autor v Předmluvě přiznal, že pero odložil pod tlakem školitele, Františka Grause, a že výsledek nemá zamýšlenou podobu. Bylo by samozřejmě zpozdilé, pokoušet se dovyprávět Třeštíkovy úvahy. Lze je ale přijmout jako výzvu a nápaditý vzor pro řešení nosných výzkumných otázek.

Profesor Martin Wihoda, řešitel projektu: "Těžko dnes soudit, zda se podaří odpovědět na všechny otázky. O jednom přesto pochybovat netřeba. Že Kosmův svět zůstane i nadále místem věčně zelených návratů."
Bez popisku

Čím se projekt zabývá?

  • Jaké bylo Kosmovo vzdělání a jak jej ovlivnil pobyt v Lutychu, jehož školy náležely na přelomu 11. a 12. století k nejlepším v západní Evropě?
  • Proč Kosmas začal pracovat na Kronice Čechů, jak svůj výklad strukturoval a koho chtěl oslovit?
  • Jak Kosmas pracoval s konceptem minulosti, jak definoval dějinnou roli Čechů mezi národy římsko-německé říše a střední Evropy?
  • Jak Kosmas reflektoval proměnu hodnotových struktur za boje o investituru?
  • Jaké místo zaujímá Kosmovo dílo v kontextu kulturní změny 12. století?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info