Dějiny Brna 1: Od pravěku k ranému středověku

Redaktor svazku Rudolf Procházka

První svazek sedmidílné syntézy brněnských dějin zahrnuje dlouhé období od objevení prvních bezprostředních předchůdců člověka až po desetiletí předcházející vzniku vrcholně středověkého města. Historii četných populací, které osídlily území nynějšího Brna, doplňují charakteristiky přírodních poměrů.

Kniha je dílem patnácti odborníků předních brněnských institucí, přičemž jsou zastoupeny všechny badatelské generace. I když obraz poznání nejstarší minulosti Brna není zaplněn zcela rovnoměrně a bude vědeckou činností stále obohacován, autorský kolektiv doufá, že toto dílo bude v  následujících desetiletích základním zdrojem informací o prehistorii a rané historii území a obyvatel největšího moravského města.

Jednotlivé kapitoly publikace představují geologii brněnského prostoru a krajinu města Brna, lovecké komunity starší doby kamenné, první zemědělce, proměnlivou společnost pozdní doby kamenné, civilizaci doby bronzové, Brno v době železné, období germánského osídlení a stěhování národů nebo raný středověk. Autoři nezapomněli ani na přehled dějin brněnské archeologie.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info