Seminární knihovna

Historický ústav disponuje vlastní seminární knihovnou s prostornou studovnou

Vstup do katalogů FF a MU

Trocha historie

Od založení fakulty a katedry byla současná knihovna Historického ústavu budována jako odborná seminární knihovna tak, aby umožňovala a podporovala fungování historického semináře jako vědeckého a pedagogického pracoviště.

Jedním z předpokladů účelově chápané seminární knihovny je možnost přímého přístupu pedagogů studentů a pracovních skupin semináře ke sbírkám základních příruček a pramenů. Proto byla díky společné snaze pracovníků Historického ústavu a jeho knihovny na jaře roku 1999 v takzvané „empéháesce“ – Malé pracovně historického semináře v původním sídle ústavu v prvním patře budovy A otevřena příruční knihovna se studovnou, která se od té doby těšila velkému zájmu studentů i pracovníků ústavu.

Proč máme samostatnou knihovnu a v čem je jiná?

Mimo jiné proto, že máme hodně knih :-), celkem asi 55 000 svazků. Hlavním rozdílem mezi ústavní knihovnou a například ústřední knihovnou FF, je uspořádání knih. Standardní způsoby uspořádání knihovního fondu, jako je například mezinárodní desetinné třídění, nejsou pro seminární knihovnu vhodným řešením.

Proto v naší knihovně najdete speciální oddělení se základními příručkami, průběžné řady odborných časopisů a zejména edice pramenů, bez kterých se žádná knihovna zasvěcená studiu historie neobjede.

Volný výběr literatury je podobně jako prameny uspořádán podle témat a období, takže jednotlivé regály poskytují v mezích rozsahu fondu také základní přehled o dostupné dějepisné produkci.

Umístění a vybavení knihovny

V rámci první fáze rekonstrukce areálu FF v letech 2012–2014 se naplnil sen generací historiků a v posledním patře nového objektu budovy B2 vznikla zcela nová moderní knihovna.

Velký prostor s dvoupodlažní dispozicí s galerií poskytuje moderní zázemí  pro výpůjční sály, obslužné pracoviště  a prostornou studovnu nabízející různé typy a pestré uspořádání studijních míst. V létě klimatizovaná knihovna patří patrně k nejpěknějších prostorům rekonstruované fakulty a nabízí krásným výhled na celý vnitroblok fakulty.

Součástí infrastruktury knihovny je také podzemní depozitář vybavený kompaktními regály. Velká část knih je ale přístupná ve volném výběru přímo ve studovně.

K dispozici je několik počítačů, kopírka, bankovník a bibliobox pro vracení knih mimo otvírací hodiny. Studijní místa umožňují připojení mobilních zařízení.

Knihovní fond, katalog a služby

V dočasném sídle ústavu a knihovny na ulici Solniční byla v době rekonstrukce areálu FF v letech 2011–2013 díky velkému nasazení knihovnice Lenky Janošové a jejího týmu  studentů doktorského studia završena revize fondu a digitalizace katalogu.

Katalog je integrován do knihovní databáze fakulty a celé univerzity.

Knihovní  fond obsahuje asi 55 000 svazků pramenných edic a odborné literatury.

Zejména v posledním desetiletí je velká pozornost věnována akvizici zahraniční odborné literatury.

Provoz knihovny v období nouzového stavu:

  • Ústřední knihovna FF MU opět zprovoznila výdejní okénko objednaných knih a knihovna Historického ústavu FF MU se k ní připojila a bude touto cestou půjčovat knihy ze svého fondu.
    Okénko bude otevřeno pondělí až pátek v rozmezí 10:00–15:00 v Čítárně – vchod z ulice Arna Nováka, nemusíte tedy vůbec do areálu FF MU.
    Knihy si objednávejte prostřednictvím:
  • katalogu  https://aleph.muni.cz/  
  • e-mailu: knihovnahu@gmail.com
  • FB: https://www.facebook.com/knihovna.HU

 
Knihy budeme připravovat ve dnech pondělí–středa–pátek mezi 10. a 14. hodinou. Vždy čekejte na potvrzení e-mailem!
Prezenční výpůjčky jsou možné po domluvě prostřednictvím e-mailu knihovnahu@gmail.com , a to na 14 dnů bez možnosti prodloužení.
Časopisy se nepůjčují, vybrané studie vám naskenujeme a pošleme přes e-mail.

Pokud budete mít problémy s prodloužením dosavadních výpůjček, neváhejte se na nás obrátit přes FB stránku nebo e-mail knihovnahu@gmail.com .

Krásný den všem čtenářkám a čtenářům,

už je to 10 měsíců, co jsme se neviděli, a brzy 9 měsíců, co pracujeme v omezeném režimu. Chtěli bychom se s Vámi podělit o to, jak to teď v naší knihovně funguje. Že půjčujeme knihy přes výdejní okénko Ústřední knihovny FF MU, jste už jistě zaznamenali. Ovšem rozdíl mezi tím, když si objednáte knihu z ústředky a u nás, je poměrně velký. Jsme ve srovnání s ÚK opravdu malá knihovna a v podmínkách uzávěry fakultních budov není v našich silách zvládnout všechno. Třikrát týdně se však snažíme pro Vás udělat maximum, snesli bychom modré z nebe, kdyby to šlo (několikrát se stalo, že Libor vezl knihy i s sebou k rodičům na Slovácko, aby je předal až tam). Ovšem má to své limity. Určitě si pamatujete, že nás u pultu bývalo hodně (když se zadařilo, tak jsme tu byli ve stejný čas i čtyři), to však nyní není možné, jsme na to jen tři a jedna podpora doma na homeoffice.  Na těchto čtyřech lidech tedy stojí celý výpůjční proces, tedy vyhledávání knih jak ve volném výběru, tak v podzemním depozitáři, počítačová evidence jejich půjčování, transport do výdejního okénka, vyzvedávání vracených knih, vracení knih v systému a zařazování zpět na místo. Do toho jsme Vám nabídli skenovat nedostupné časopisy. Zároveň je třeba dělat i práci, kterou nevidíte, třeba nákup a zpracování nových knih. Než se kniha dostane z přijatého balíku do regálu, tak ji máme více jak 10x v ruce, a to nám její katalogizaci zajišťuje Ústřední knihovna FF MU. Tyto procesy tedy děláme v mezičase mezi přípravou knih do výdejního okénka a vyřizováním Vašich mailů. Do toho pro Vás máme překvapení v podobě několika velkých knižních darů, které už od července v podstatě po nocích zpracováváme (vrátný bývá dost nervózní, když ještě ve tři čtvrtě na devět večer jsme v knihovně, navíc když PES štěká na pětce, tak návrat domů bývá o prsa). Knihovna je nyní plná banánovek, takže se opravdu máte na co těšit. 

 

Nyní odpovědi na Vaše časté připomínky a kritiku:

Ústředka funguje pět dní v týdnu, my jsme schopni zajistit provoz pondělí, středa a pátek. Proč? Všichni tři, co se v knihovně aktuálně střídáme, jsme doktorandi a bohužel se nás nikdo u státnic nebude ptát, proč jsme v roce 2020 a 2021 nepsali disertace, studie a recenze (jako by nestačily uzavřené archivy, že jo).

Objednané knihy mi nikdo nepřipravil! Naše knihovna je dílčí knihovnou ústředky, všechny požadavky by tedy měly chodit přímo k nám, bohužel jak už jsme vícekrát psali, elektronický systém má své chyby a požadavky přes knihovní katalog se nám často neukazují všechny (zjišťujeme to až z Vašich někdy útočných mailů). Několikrát jsme to řešili, ale ani po opakovaných zásazích pracovníků IT se nedaří chyby odstranit. Proto Vás prosíme, používejte primárně objednávání přes mail knihovnahu@gmail.com , případně přes knihovní Facebook. Pokud máte zadané požadavky přes katalog a nikdo se dlouho neozývá, nelámejte nad námi hůl a kontaktujte nás mailem. Neignorujeme Vás my, to dělá elektronický systém.

Byla jsem v okénku, ale dali mi knihy jenom z ústředky! Knihy z naší knihovny jsou ukládány mimo knihy z ústředky, musíte jim tedy říct, že chcete knihy od nás, ideálně si je rovnou i spočítat, jestli jsou všechny. Může se stát, že knihy, které jste si objednali v různé dny, budou na více místech.

Knihy jsem si nevyzvedl, a přesto je mám na čtenářském účtu! Knihy musejí být registrovány jako půjčené už ve chvíli, kdy se převážejí do výdejního okénka. Jinak by při čekání, než si je vyzvednete, figurovaly v katalogu jako k dispozici a marně by si je objednávali další čtenáři. Navíc kdyby obvyklá evidence výpůjček jako u pultu probíhala v okénku, velmi by se prodlužoval výpůjční proces a vzájemný kontakt osob. Takto si o knihy jen řeknete a dostanete je do ruky. Snažíme se Vám vyjít vstříc a knihy připravené necháváme dlouho, abyste měli dostatek času na jejich vyzvednutí, sami víme, že 5 dnů je v této situaci poměrně málo. Knihy tam tak leží někdy i měsíc. Tak se stane, že někomu dojde upomínka, aniž by si knihy vyzvedl. To ovšem, jak sami uznáte, už není naše chyba. Pokud se stane, že o knihu už nemáte zájem, napište nám mail, ať můžeme knihu půjčit dalším čtenářům.

Nepřišel mi informační mail, že mám knihy připraveny! I to se může stát, zatímco v ústředce se zpráva odesílá automaticky, u nás to musíme dělat ručně. Jsme ovšem jenom lidé, nejsme roboti (spíš si někdy připadáme po službě v knihovně jako zombie). Někdy se ovšem může stát, že v záplavě připravovaných knih jeden čtenář vypadne. Maily jsme posílali ve chvíli, kdy se knihy načetly do systému, což se nesešlo s úspěchem, protože někteří čtenáři tak stihli dojít do okénka dříve, než jsme připravili knihy i pro ostatní čtenáře a dopravili je do okénka.

Knihy jsem hodila do biblioboxu, ale pořád nejsou vrácené! Vzhledem k tomu, že výpůjčky z celé fakulty lze vracet jen prostřednictvím biblioboxu, slouží i ten náš aktuálně na vrátnici spolu s tím ústředkovým, aby ve dvou lépe pojaly velké množství publikací. Ty jsou pak vyzvednuty kolegy z ústřední knihovny a putují do karantény, takže se k nám domů, do Podolí, do lékárny, dostanou třeba za týden. Mezitím Vám systém automaticky pošle výzvu (ano, toto opravdu funguje – jako málo věcí – automaticky, z nás fakt nikdo nevstává v půl páté, aby poslal výhružný mail o nevrácené knize).

Je jasné, že situace je obtížná pro Vás i pro nás a všichni už se těšíme, až se věci vrátí do normálu a budeme se zase potkávat v knihovně u pultu. Buďme tedy trpěliví a navzájem k sobě shovívaví.

 

Hodně zdraví přejí Vaši knihovníci Lenka, Jana, Dáša a Libor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info