Klub Masarykovi historici

KLUB MASARYKOVI HISTORICI je studentská organizace, na níž se podílejí studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naší snahou není jen zlepšení kolegiálního života na Historickém ústavu Filozofické fakulty. Pomocí mimoškolských aktivit i úzké spolupráce s vyučujícími se snažíme zkvalitnit, zpřístupnit a učinit studium historie mnohem atraktivnějším. Snažíme se vytvořit prostor pro diskuzi a větší interaktivitu, nejen mezi studenty, ale i mezi studenty a vyučujícími. Klub by měl být zastřešujícím prvkem, kde by se mohli studenti i vyučující setkávat na civilnější úrovni a tím budovat lepší provázanost v rámci Historického ústavu. Slibujeme si od toho přínos nových poznatků, odbourání komunikačních bariér v seminářích a možnost celkově se realizovat v rámci dění na Historickém ústavu s možným přesahem i do profesního života. Klub by měl být jakousi tribunou, či společným projektem, na kterém se mohou podílet stejnou měrou nejen všichni členové Historického ústavu ale i příbuzných oborů, pokud budou mít zájem.

Konkrétní aktivity:

- pořádání exkurzí 
- vytváření projektů v rámci MU, při vzájemné kooperaci s kolegy z odlišných studijních oborů např. archeologie, muzeologie, religionistika, Nadační fond atd. Např. výstavy, projekce, vzpomínkové akty k příležitostem památných dnů našich dějin a jiné 
- pořádání každoroční Historické párty v dobových kostýmech a Pasování prvního ročníku historie pro stmelení studentské komunity a vzájemné poznání se
 (to k velké radosti starších studentů i vyučujících) 
- každoroční pořádání „Setkání s prváky“ (v podzimním semestru), kde mají možnost se dozvědět o tom, co je ve studiu čeká
- vzájemná pomoc a rada při studiu, zejména kolegům z prvních ročníků, protože civilnější forma setkání je přístupnější jejich dotazům, na které odpovídají zkušenější spolužáci 
- zvaní výrazných osobností na zájmové přednášky, které by rozvíjely historickou tématiku i obecný přehled
- besedy s pamětníky a zajímavými osobnostmi pozoruhodné minulosti 
- fungující informační kanál, který odebírá přes 300 studentů historie, neboť skrze něj informujeme o dění na ústavu, hostovských přednáškách, konferencích a zajímavých projektech v rámci výuky i mimo ni, za zmínku stojí také aktivní podílení se na provozu YouTube kanálu HU FF MU aj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info