Informace pro média

Potřebujete expertní informaci, rozhovor nebo komentář k historickým událostem nebo k historickým souvislostem současných problémů? Využijte odborných specializací pracovníků našeho ústavu.

„Při pohledu do minulosti zjistíme, že nejlépe se v tomto prostoru žilo, když byli Češi nebo Moravané obklopeni spojenci a přáteli.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Europeizace středovýchodní Evropy v raném a vrcholném středověku.

„Historikové nejsou umělci, spisovateli ani básníky. Nepřísluší
jim tedy hovořit a psát o minulosti jako o době světla či temna.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Barokní kultura střední Evropy; Evropská reformace; Náboženství a zbožnost v raném novověku; Umírání a smrt v 16.-18. století

„... nejde jen o podmínky přírodní, geologické a o počasí, ale i o společenské struktury. To vše má vliv na to, jaké víno vyjde.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Martin Markel, Ph.D. Mgr. Martin Markel, Ph.D.
Společnost v 19. století; Dějiny moravských Němců; Dějiny vína a vinařství

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 19. století; vznik parlamentarismu a politických stran; formování občanské a národní společnosti; moderní dějiny Moravy

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Jiří Němec, Ph.D. Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
20. století; Dějiny, paměť a politika; Dějiny vědy a vysokých škol; Čeští Němci; Dějiny protektorátu; Dějiny multikulturalismu

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
Hospodářské a sociální dějiny raného novověku; Hospodaření venkova a malých měst; Dějiny peněz

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.
Politické dějiny první republiky; Český a moravský fašismus, Dějiny gastronomie; Moderní dějiny Brna.

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Dějiny středověké Moravy; Dějiny středověké správy; Duchovní a rytířské řády

„Minulost nabízí mnoho různých příběhů, záleží jen, z jakého úhlu se na ni díváme.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Československo po druhé světové válce; Dějiny ženy a ženského hnutí; Gender history; Kulturní dějiny

„Platón má, myslím, co vysvětlovat našemu světu psů, lidí a jiných trosek. Průměrný člověk sice vlastní stín ignoruje, ale co když právě on je na něm to nejlepší? (Andrew O´Hagan).“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
Pozdní středověk (14. a 15. století), Urbánní dějiny, Dějiny dějepisectví.

„Dneska už je doba jiná, než byla za Žerotína, jenomže je pořád stejná, jak byla za Lichtenštejna.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Dějiny období Baroka; Život šlechty; Umění a politika; Konfiskace; Česko-lichtenštejnské vztahy

„Průběh a příčiny některých událostí nedokážeme už nikdy spolehlivě objasnit. Důležitější je ale porozumět, proč jsou stále součástí naší paměti nebo proč na ně raději zapomínáme.“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Československo po druhé světové válce; Vysídlení Němců a pohraničí; Národnostní politika; Regionální dějiny; Pracovní politika; Dějiny a internet

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Obecné dějiny 19. století; Modernizace a sekularizace společnosti; Dějiny křesťanství

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
Stát a byrokracie v 18. a 19. století; Dějiny cestování

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
Středověké a raně novověké dějiny východní Evropy; Církevní dějiny.

„“

OSOBNÍ STRÁNKA A KONTAKT

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Společnost v 19. a v 1. polovině 20. století; Dějiny samosprávy; Dějiny dělnického hnutí; Didaktika dějepisu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info