Workshop Aristokrat – hospodář – politik: život a svět šlechtice v 19. a 20. století

 • 16. listopadu 2023
  9:50 – 16:15
 • Zasedací místnost Historického ústavu FF MU (A .411)

Dne 16. listopadu proběhne v prostorách zasedací místnosti Historického ústavu FF MU (budova A, 4. patro, místnost A .411) workshop s názvem „Aristokrat – hospodář – politik: život a svět šlechtice v 19. a 20. století.“

Příspěvky, s nimiž na workshopu vystoupí jednotliví hosté, budou tematicky zaměřeny na dějiny (zemsky) české šlechty v moderní éře. Účast na workshopu přislíbili uznávaní odborníci na danou problematiku: Milan Hlavačka, Aleš Zářický, Dita Homolová, Miloš Hořejš, Michaela Žáková či Petr Valenta.

Hlavním cílem workshopu je rozproudění diskuzí nad historií šlechtické obce a jejími proměnami převážně v 19. a 20. stoletím.

 • Jak se vyrovnávali představitelé šlechty (v nejširším slova smyslu) s výzvami a zásadními historickými událostmi v moderní éře?
 • Jakým způsobem mohli představitelé nižších vrstev dosáhnout v poslední fázi existence Habsburské monarchie dosáhnout na šlechtický titul?
 • Jak se vyrovnávali představitelé šlechtických vrstev se „ztrátou starého světa“ po roce 1918?
 • Jaká jsou „bílá místa“ ve výzkumu šlechty a jakými směry by se mohli ubírat badatelé, kteří se chtějí problematikou zabývat v budoucnu?

Nejen těmto otázkám se budou ve svých příspěvcích věnovat badatelé, kteří se věnují široké paletě problémů, pokrývajících období od 18. do 20. století.

Záměrem organizátorů workshopu je podnítit diskuzi o úloze šlechty (nejen) v našich dějinách a zároveň vytvořit „platformu“ pro sdílení poznatků a zkušenosti mezi renomovanými i začínajícími badateli.

Na workshop jste všichni srdečně zváni!

Program: *

 • 9.50 Zahájení workshopu a 1. bloku
 • 10.00 – 10.30 PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
 • 10.35 – 11.05 prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 • 11.10 – 11.40 – Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D.
 • 11.45 – 12.15 – Mgr. Michaela Růžičková
 • 12.20 – 13.15 Přestávka na oběd
 • 13.15 – Pokračování: 2. blok
 • 13.20 – 13.50 – Mgr. Dita Homolová, Ph.D.
 • 13.55 – 14.25 – PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D.
 • 14.30 – 15.00 – PhDr. Michaela Žáková, Ph.D.
 • 15.05 – 15.35 – prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
 • 15.40 – 16.10 – Mgr. et Mgr. Petr Steiner
 • 16.15 – Zakončení

*Pořadí hostů se může v případě neočekávaných okolností změnit.

Bez popisku

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info