Promýšlet Evropu 20. století: Kontinuita vs. diskontinuita

  • 27. – 28. listopadu 2023
    10:00 – 14:30
  • Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno - Velký zasedací sál Jihomoravského kraje

Jubilejní desátý ročník konference Promýšlet Evropu 20. století se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2023 v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje. Letošní ročník bude věnován tématu v dnešní době více než relevantnímu a to otázce kontinuity a diskontinuity, která provází historickou vědu odnepaměti. Ať už se jedná o oddělování jednotlivých historických epoch či vymezování dějinných událostí, jsme alespoň podvědomě zvyklí vnímat určité letopočty či děje jako víceméně ostré a pevné mezníky. Realita je přitom mnohdy odlišná a i ostentativní „tlustá čára za minulostí“ často skrývá četné nitky spojující minulé a budoucí. Přistupujeme-li k dějinám v duchu příslovečného longue durée, můžeme pak o to hlouběji pozorovat a zkoumat, do jaké míry jsou tyto předěly opravdu zlomové a z jakých důvodů jsou tak prezentovány či vnímány.

FB událost konference

Bez popisku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info