On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs' Courts in 1569-1570

  • 30. května 2024
    10:00
  • Učebna B2.52, Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1

Historický ústav FF MU zve na přednášku kanadského historika Josepha F. Patrouche.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 30. května od 10:00 v učebně B2.52.

Joseph F. Patrouch je profesorem na katedře historie, klasických studií a náboženství na University of Alberta v Edmontonu, kde vyučuje evropské dějiny raného novověku.
Přednášel na univerzitách v Miami, Vídni, Jeruzalémě a Vratislavi. Působil také v pracovní skupině Max Planck Gesellschaft na Postupimské univerzitě, v Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa v Lipsku a v letech 2011–2021 byl ředitelem Wirthova institutu.

Bez popisku

Ve svém výzkumu se specializuje na dějiny Svaté říše římské a zemí, kterým vládli příslušníci habsburské dynastie, a to především v období mezi lety 1550 a 1650. K jeho dalším badatelským zájmům patří role habsburských žen a jejich dvorů v raně novověké Evropě, raně novověké říše a také urbánní studia. Je autorem dvou monografií: A Negotiated Settlement. The Counter-Reformation in Upper Austria under the Habsburgs (2000) a Queen’s Apprentice. Archduchess Elizabeth, Empress María, the Habsburgs, and the Holy Roman Empire, 1554–1569 (2010). V současné době se prof. Patrouch zabývá studiem imaginární politické a historické krajiny Svaté říše římské v poslední třetině šestnáctého století.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info