Konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Ve stínu obra

 • 7. – 8. listopadu 2022
  9:00 – 16:30
 • Velký zasedací sál Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3

Devátý ročník konference Promýšlet Evropu 20. století, který se uskuteční ve dnech 7. a 8. listopadu 2022, bude letos věnován tématu téměř starozákonnímu.

Hned na první pohled otvírá téma letošní konference - Ve stínu obra – asociace spojené se společným židovsko-křesťanským kulturním základem evropské civilizace. Souboj Davida s Goliášem jakožto symbol nevyrovnaných šancí a zarytého odporu slabšího soupeře je nakonec obraz, který nás provází a inspiruje již staletí. S obrem se však dá vyrovnat různými způsoby – je možné s ním bojovat, ale stejně tak je možné se v jeho stínu skrýt nebo s ním vyjednat oboustranně výhodné podmínky soužití tak, jak to ostatně vídáme i v přírodě. Namátkou zmiňme například klubáky – ptáčky, kteří se živí parazity na tělech nosorožců a jiných velkých savců Afriky.

Tento rok chceme naši konferenci věnovat všem možným módům asymetrického soužití. Hegemon, zde v roli pomyslného obra, může být nejrůznějších druhů – může jít o globální či regionální mocnost, politicky či společensky dominantní sílu či myšlenkový proud, který v určité skupině udává tón. Mluvit tak můžeme o široké paletě problémů, od kolonizace a strategií kolonizovaných území při odporu či vyrovnávání se s nadvládou až po otázky kolaborace se složkami okupační moci či režimu, s nímž jedinec vnitřně nesouhlasí. Debata nás může zavést od otázek politických přístupů malých států v bipolárním světě druhé poloviny 20. století až po problematiku každodenních kompromisů v prostředí, ve kterém se člověk podřizuje představám jiných o směřování skupiny. Zapomínat bychom však neměli ani na prvotní asociaci zmíněnou v úvodu – zanícený odpor (či odhodlání k odporu) vůči většímu a silnějšímu protivníkovi je konec konců nepochybně téma, které v dnešních dnech rezonuje v celé naší společnosti. Do debaty rádi přivítáme příspěvky o různých podobách mocenské či společenské asymetrie a především o způsobech, jakým se menší ze stran snaží svou situaci změnit, přizpůsobit se jí, nebo z ní – byť na první pohled paradoxně – může profitovat.

Při řešení této problematiky je možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Nebráníme se interdisciplinaritě. Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Klademe důraz na obecnější souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

Harmonogram

Předběžný plánovaný program 1. dne konference 7. listopadu 2022
 • 09:00 – 10:00 Prezence účastníků
 • 10:00 – 10:30 Slavnostní zahájení
 • 10:30 – 13:20 Blok A 
 • 13:20 – 14:00 Pauza na občerstvení
 • 14:00 – 18:00 Blok B
 • 18:30 – 00:00 Večeře a společné posezení
Předběžný plánovaný program 2. dne konference 8. listopadu 2022
 • 09:00 – 12:45 Blok C
 • 12:45 – 14:30 Společný oběd
 • 14:30 – 16:15 Blok D
 • 16:20 – 16:30 Slavnostní ukončení

webové stránky FB událost

Bez popisku

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info