Exkurze 2022: Multikulturní region východního Slovenska (nejen) ve XX. století

  • 25. – 29. září 2022
  • Východní Slovensko

Letošní exkurze nás zavede na východní Slovensko. Budeme se pohybovat po území na pomezí tradičních regionů, resp. bývalých žup abovské, šarišské, spišské a gemerské, jehož tvář významně utvářelo hned několik etnik, resp. kulturních komunit. Vedle dnes majoritní kultury slovenské zde narazíme na výrazné stopy kultur maďarské, rusínské, židovské, německé či romské, které se zde rozvíjely v dlouhodobě utvářených specifických konstelacích, které však ve XX. století podlehly velmi rychlé destrukci. Zároveň se jedná o území, kde si podávají ruce udržování tradic s prudkou transformací industrializace a modernizace, která opět působila i na etnizační procesy.

Těžištěm expedice budou prohlídky a tematické exkurze po dvou nejvýznamnějších centrech slovenského východu tedy Košicích a Prešově, na kterých můžeme pozorovat a srovnávat specifický vznik a vývoj slovenských měst, rozdílné multikulturní akcenty a odlišné cesty správního vývoje v politických turbulencích 20. století.

Termín exkurze: 25.–29. září 2022

Přihlášky:

Exkurze je určena všem studentům historie v bakalářském a mag. studiu, přednost mají posluchači kurzu: Multikulturní dědictví českých zemí v PZ 2022

Omezená kapacita 20 míst. Zájemci nechť se hlásí u dr. Tomáše Dvořáka, dvorak@phil.muni.cz

Povinná četba před exkurzí:

Esejistická zpověď maďarského spisovatele Sándora Máraie: Chtěl jsem mlčet.

Náklady:

  • ubytování a cesta Brno Košice a zpět budou účastníkům z podstatné části uhrazeny
  • záloha 1 500 Kč splatná v hotovosti na sekretariátu ústavu do 15. 9. na případný doplatek, na vstupné a místní dopravu.
  • část zálohy bude kompenzována formou stipendia.
  • stravování ve vlastní režii

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info