XCVI. brněnský medievistický pátek

V pátek 3. listopadu se uskutečnil 96. medievistický pátek, jehož pořadateli se stali již tradičně Ústav pomocných věd historických spolu s Historickým ústavem FF MU. Tématem setkání bylo potýkání raných Slovanů s kulturními vlivy jejich sousedů a posluchači si mohli poslechnout dvě interdisciplinární přednášky.

19. 11. 2023

Bez popisku

Prvními přednášejícími byli Naďa Profantová spolu s Janem Hasilem (Archeologický ústav AV ČR). Ti se v příspěvku s názvem Čechy mezi Avary a Franky: svědectví kovových artefaktů zaměřili na „předpřemyslovské“ Čechy a tehdejší sociální a sídelní krajinu. To vše na základě kovových předmětů z vybraných nalezišť, které byly studentkám a studentům představeny v doprovodné prezentaci.
S druhým příspěvkem „Raní Slované a jazykový kontakt: možnosti a meze výzkumu“ vystoupil Vít Boček (Ústav jazyka českého AV ČR), který přednášku postavil na své knize Praslovanština a jazykový kontakt (Praha 2014). Posluchačům se pokusil přiblížit nejen z jakých pozic a jakým způsobem mohou jazykovědci zkoumat staré jazyky, ale také jaké mohou zvolit metodologické přístupy, a to včetně jejich limitů.
Po přednáškách následovala dlouhá diskuse, do které svými dotazy a komentáři přispěli studenti a akademici z oborů historie, pomocných věd historických, archivnictví, archeologie či českého jazyka.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info