Vyšla nová kniha: Akademická věž ze slonoviny

10. 5. 2022 Roman Jaroš Kateřina Holíková

Bez popisku

Vyšla nová kniha pod hlavičkou Centra pro studium demokracie a kultury na které se podíleli zaměstnanci našeho ústavu.

Fasora, Lukáš – Pečinková, Anna – Stoklásková, Zdeňka: Akademická věž ze slonoviny. Státní financování a autonomie vysokých škol 1849–1939. Brno 2022.

Kniha si klade otázku po vzájemném vztahu akademických samosprávných privilegií a společenské zodpovědnosti vysokých škol. Přináší tím historické argumenty a zkušenosti do aktuálně probíhající debaty o stavu a perspektivách vysokého školství. Autoři zkoumají cestu, kterou prošlo tuzemské vysoké školství od modernizace univerzit v habsburské říši (1849) až po uzavření českých vysokých škol nacisty (1939). Tedy epochu, v níž vysoké školy dosáhly výjimečného postavení ve společnosti, garancí státního financování a velkoryse koncipované samosprávy, vše ovšem s očekáváním, že splní roli vizitky národní vyspělosti a expertního střediska inovací. Byly ve starém mocnářství školy s německým vyučovacím jazykem zvýhodněné na úkor škol českých? Byl výzkum realizovaný v češtině vůbec slučitelný s vysokými nároky kladenými na vysoké školy? Přesáhlo meziválečné Československo svým velkorysým přístupem k vysokým školám své hospodářské možnosti? Na tyto otázky vám právě tato kniha poskytne odpovědi.

Kniha provází čtenáře přístupnou formou prostředím vysokých škol, vysvětluje zvláštnosti jejich fungování a táže se, zda a jak vysoké školy naděje v ně vkládané naplňovaly.

Obsah:

Vývoj vysokého školství v habsburské monarchii a Československu

Právní situace vysokých škol z hlediska principu samosprávy - „Revoluce shora“? Reforma vysokého školství 1848–1860; Univerzitní autonomie v rakouské konstituční éře a v Československu

Hospodaření a personalistika jako pouto mezi státem a univerzitou

Financování rakouských vysokých škol 1892–1905 - Metodika získávání údajů; „Odsouzen na několik let do Černovic, omilostněn do Innsbrucku.“ Statistika státního financování předlitavských vysokých škol; Financování československých vysokých škol v letech 1919–1938

Sociální praxe ve vztahu vysoké školy a státu - Aktéři; Periodizace; Oborové rozdíly; Politická činnost; „Pro ostatní národnosti, jejichž řeči tento stupeň nemají, slouží německá řeč.“ Jazyková autonomie pražské univerzity a techniky

Zneklidňující otázky - Slavnostní obřady a insignie; Židovští akademici v úřadu rektora; Správa majetku vysokých škol; Taktika prosazování hospodářských zájmů vysokých škol; Výdělečné aktivity vysokých škol; Úspory; Obsazování stolic a disciplinární řízení; Efektivita práce vysokých škol


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info