Šestý díl Dějin Brna

28. 2. 2018

Šestý díl Dějin Brna – prestižního projektu, na jehož realizaci  se významně podílí náš ústav společně s Archivem města Brna vyšel jako čtvrtý ze sedmi plánovaných svazků. Věnuje se tradiční lidové kultuře a dějinám předměstských obcí, které se součástí města staly až v průběhu dvacátého století. Svazek m. j. přináší unikátní soubor dobových fotografií s obsáhlými popisky nebo unikátní nově zpracované mapky prezentující v různých souvislostech problémy území dnešního města.

Celobarevná kniha o rozsahu 1 248 stran byla před koncem roku slavnostně uvedena do života za účasti rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka a náměstka primátora Města Brna Martina Andera. 

V čele autorského kolektivu stál Václava Štěpánek Ústavu slavistiky FF MU a Lukáš Fasora z Historického ústavu. Vzhledem k tématu svazku zde velký prostor dostal etnologický pohled a zkoumání každodennosti, stejně jako zkoumání historického vývoje kulturní krajiny.

 

Ohlasy: 

Brněnský deník

Město Brno

 

Lukáš Fasora – Václav Štěpánek: Dějiny Brna 6 - Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna 2017, 1248 stran.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info