Projekt specializované seminární knihovny MGH

25. 9. 2022 Martin Wihoda Kateřina Holíková

Bez popisku

Do roku 1819 sahající příběh společnosti Monumenta Germaniae Historica (MGH) se propsal do jedinečné publikační a ediční činnosti, jejímž svorníkem bylo a je kritické zpřístupňování pramenů k dějinám středověké římsko-německé říše do konce 15. století. Takto definované zájmové pole učinilo z edic MGH ceněnou položku vědeckého poznání nejen v Německu, nýbrž také v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, zemích Beneluxu, Francii, Polsku a v neposlední řadě i v České republice.

Železnou oponou zpřetrhané vědecké vazby však zapříčinily, že v českých vědeckých knihovnách nejsou edice MGH zastoupeny způsobem, který by odpovídal jejich významu. Historický ústav FF MU proto přivítal nabídku prof. Ernsta Trempa, jenž z titulu správce pozůstalosti Pascala Ladnera (1933–2021), profesora na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko), nabídl seminární knihovně významnou část novější vědecké produkce MGH.

Darovaný fond obnáší zhruba třicet metrů a jeho větší část, zhruba dvě třetiny, zahrnuje produkci MGH. Povaha darovaného fondu, jeho tematická sevřenost a zároveň vynikající vztahy mezi MU, zejména Historickým ústavem FF, a MGH (prof. Martina Hartmann, prezidentka MGH, převzala v loňském roce čestný doktorát, Martin Wihoda je členem centrální direkce MGH, studenti historie FF MU mají volný přístup do knihovny MGH v Mnichově, MGH vypsalo zvláštní stipendium pro doktorandy historického ústavu FF MU), to vše lze chápat jako jedinečnou příležitost k vybudování odborné, na dějiny středověku zaměřené seminární knihovny.

Takto profilovaná seminární knihovna posune výuku starších dějin i doktorské studium na úroveň srovnatelnou s předními vědeckými pracovišti. Knihovna se rovněž stane zázemím pro mezioborový dialog, podpoří žádoucí internacionalizace doktorského studia a dále rozvine spolupráci s mnichovskou centrálou MGH.

 

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info