Přednášky prof. Zubova na půdě Historického ústavu FF MU

Celkem šest přednášek prof. Andreje Zubova se uskuteční na Filozofické fakultě MU. Cyklus s názvem "Reasons for the Russian Catastrophe of the XXth Century and possibilities to overcome it" se bude konat v učebně C33, a to vždy ve středu v čase 18:00-19:40 s počátkem 19. 10. a koncem 23. 11.

14. 10. 2022 Kateřina Holíková Roman Jaroš

Foto: Archiv Magazínu M

Prof. Andrej Borisoviš Zubov je ruský historik, religionista a politolog. Je uznávaný expert na dějiny evropské filozofie, dějiny náboženství a ruskou srovnávací historii. Zubov byl v minulosti pro nesouhlas s politikou vedení Ruska vůči Ukrajině a v tzv. krymské otázce propuštěn z moskevské Státní univerzity mezinárodních vztahů. Nyní opustil Rusko a přes Finsko míří do Brna.

Prof. Zubov byl na začátku dubna 2019 jmenován čestným dokterem Masarykovy univerzity za mimořádné vědecké zásluhy a rozvoj lidského poznání i za svoji angažovanost ve společenském dění. Zubov se v rámci svého projevu po předání titulu doctor honoris causa věnoval otázce slovanské vzájemnosti, která může pomoci překonat autoritářské režimy v Rusku či v Bělorusku a pomoci rozvrácené Ukrajině. V rámci letošních Masarykových dní, které se konaly v březnu, Zubov kritizoval Rusko za agresi na Ukrajině a vyjádřil přání, aby co nejdříve skončila nejenom válka, ale i Putinův režim.

Prof. Zubov začíná vyučovat na Historickém ústavu FF MU, kde přednese šest přednášek v rámci kurzu s názvem "Reasons for the Russian Catastrophy of the XXth Century and possibilities to overcome it". Do tohoto cyklu přednášek se mohou přihlásit všichni studenti, vypisuje se pod kódem COREVP1 v Informačním systému. Záznamy přednášek z celého cyklu najdete na YouTube Filozofické fakulty.

Specifikace předmětu:

The Russian Catastrophy, i.e. the Russian revolution took place in the first quarter of the XXth century. Richard Pipes defined its borders as 1900-1927. But I prefer more narrow dates – 1917-1922. Preceding period was the time of attempt to turn Russia to a way of modern liberal and democratic development, in some sense to continue the Great Reforms which undertook Alexandre II in 1858-1881. The revolutionary coup d’état of 1917 crushed all these previous attempts. From the five years long Civil war Russia didn’t go out as a modernized state and society but as a totalitarian autocracy in the spirit of Renaissance monarchies of Cosimo de Medici, Henry VIII of England or John the Terrible of Moscow. Stylish socialist phraseology ought not to misguide the character and essence of the Soviet communist regime which was an archaic despotism. This form of the state existed up till the demolishment of the USSR and was revived almost immediately in the mid of 1990th. We may see this archaic regime in the war with almost the whole civilized world now.

Fotogalerie: Archiv Magazínu M


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info