Přednáškové odpoledne K dějinám Ukrajiny

22. 3. 2022 Kateřina Holíková Roman Jaroš

Přednáškové odpoledne K dějinám Ukrajiny se konalo 8. března 2022, zahájil jej vedoucí Historického ústavu FF MU doc. Tomáš Malý společně s děkanem Filozofické fakulty prof. Milanem Polem, který poděkoval za pořádání akce. Motivací k uspořádání akce bylo alespoň symbolické vyjádření podpory Ukrajincům, kteří braní svoji vlast před ruskou rozpínavostí.

Prvním přednášejícím byl docent Pavel Boček z Historického ústavu FF MU, ten se věnoval hlavně nejstarším dějinám, kdy byly dějiny Ukrajiny a Ruska velmi propojené. Byla zde představena Ukrajina, jak již byla od středověku prozápadní, jelikož byla dlouhá léta součástí Litvy, a tedy i Polsko-Litevské unie.

Druhým přednášejícím byl doktor Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, který navázal na pana docenta Bočka. Pan doktor Svoboda se věnoval dění na přelomu 19. a 20. století. Následovala krátká debata obou přednášejících se zúčastněnými návštěvníky.

Třetím přednášejícím byl doktor Petr Kalina z Ústavu slavistiky FF MU, který se věnoval hlavně moderním dějinám Ukrajiny. Ve své přednášce se zaměřil na vývoj tohoto evropského státu po druhé světové válce, kdy velké snahy o samostatnou a svobodnou Ukrajinu ukončila nadvláda Sovětského svazu.

Posledním přednášejícím byl pak doktor Tomáš Šmíd z vysoké školy Ambis. Ve své přednášce se věnoval dějinám Ukrajiny po roce 1990. Zazněly zde také informace o tzv. Oranžové revoluci, která proběhla bez násilí a zbraní, ale ukrajinský lid touto revolucí chtěl ukázat svoji nespokojenost se zvolením proruského prezidenta. Ve svém příspěvku se snažil poukázat hlavně na možné rozbušky pro vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu, která je aktuálně ve společnosti velmi diskutovaná.

Přednáškové odpoledne K dějinám Ukrajiny bylo ukončeno opět diskusí s přednášejícími.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info