Od dějin KSČ po problémy globalizace

Masarykova univerzita nabízí nový studijní program Soudobé dějiny v mezifakultní spolupráci.

Petr Klesal Jana Piškulová

Bez popisku

Od září 2024 nabídne Masarykova univerzita jako první univerzita v ČR prezenční bakalářské studium v oboru soudobých dějin. Přihlášky ke studiu lze již nyní podávat na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních studií, v jejichž spolupráci nový studijní program vznikl. Specialisté na dějiny 20. století z Historického ústavu FF přitom spojili síly s odborníky na politiku, ekonomii a mezinárodní vztahy z FSS. Nový obor tak poskytne v mnoha ohledech jedinečnou příležitost interdisciplinárního studia na dvou fakultách. Nabídka zhuštěného studia dějin 20. století vychází vstříc nejen rostoucímu zájmu veřejnosti o nejnovější epochu dějin, ale chce také ke studiu řady společenskovědních oborů nabídnout historickou perspektivu a průpravu ve vyhledávání a kritickém zpracování historických pramenů.

Do programu se lze hlásit pouze ve sdruženém studiu, v kombinaci s mnoha dalšími programy nabízenými oběma fakultami. Zájemci o studium na FF si jej mohou zvolit jako svůj obor vedlejší, například ke studiu programu Historie, Etnologie, Balkanistika, Slavistika, Archivnictví, Dějiny umění, ale i řady jiných včetně studia jazyků. Zájemci o studium na FSS mají možnost studovat program i jako hlavní v kombinaci s dalšími obory z obou fakult nebo např. s informatikou či ekonomií.

Program je vhodný pro všechny zájemce o moderní historii a zahrnuje pestrou nabídku předmětů k dílčím obdobím československých i světových dějin, k politickým, sociálním i kulturním dějinám.

Povinnou součástí studia bude odborná praxe ve čtvrtém semestru v minimálním rozsahu 50 hodin. Na ní si studující osvojí kompetence spojené s historickým výzkumem nejnovějších dějin. Praxi je možné uskutečnit například v muzeích nebo archivech a ve výzkumných institucích. Bližší informace viz https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/26937-soudobe-dejiny?plan=courses_2_26938_23209


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info