OBRAZEM: Multikulturní region východního Slovenska (nejen) ve XX. století

Exkurze směřující do regionu východního Slovenska byla příjemným úvodem do celosemestrálního kurzu HIB048n Multikulturní dědictví českých zemí, pod jehož záštitou se uspořádala. Vyučovaný předmět bude zaměřen na národnostní otázku v českých zemích a ta byla hlavním bodem celé exkurze. Výjezd byl zdařilý zejména díky přípravě přednášejícího - Mgr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. – a studentky doktorského programu – Mgr. Terezy Richtárikové. Díky navštíveným místům a přednáškám získali studenti vhled do kultury často opomíjené oblasti bývalého Československa.

5. 10. 2022 Kateřina Tomíčková Roman Jaroš

Bez popisku

Ve dnech 26. až 29. září 2022 se konala exkurze do národnostně rozmanitého regionu východního Slovenska. Akce, jež byla uspořádaná pod záštitou kurzu Multikulturní dědictví českých zemí, se zúčastnilo jedenáct studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia a veden byl dvěma vyučujícími z našeho ústavu.

Po noci strávené ve vlaku byla exkurze zahájená návštěvou Prešova, kde na studenty již čekali pracovníci Prešovské univerzity. Ti provedli účastníky po městě, přičemž se jejich pohled zaměřil na národnostní i náboženskou rozmanitost obyvatelstva, což se odráží také na památkách města. Nejdříve bylo navštíveno Muzeum rusínské kultury, které je součástí Slovenského národního muzea. Zde účastníky provedla expozicí pracovnice muzea, jež předala informace týkající se života Rusínů na Slovensku a byla vedena velice rozmanitá diskuse. Následovala prohlídka města, přičemž studenti navštívili především církevní památky (pravoslavný chrám, katolickou katedrálu a také synagogu) a dozvěděli se také o významných světských budovách města. Někteří účastníci se podívali na město z věže kostela sv. Mikuláše, který leží na hlavním prešovském náměstí. Následoval přesun do Košic, kde proběhlo ubytování.

Následující den se skupina studentů pod vedení pánů doktorů Dvořáka a Němce vydala místním autobusem do města Medzev, které bylo významné svou početnou německou komunitou, tzv. mantáky. Město je známé pro své kovářské výrobky, jež byly vyráběny v místních hamrech (ve své době jich tu bylo úctyhodných 150). Právě do jednoho z hamrů zavítali i účastnici exkurze a místní průvodce jim do prohlídky přidal také tamní muzeum kinematografie, které vzniklo na počest rodiny zdejšího rodáka, bývalého slovenského prezidenta Josefa Schustera. Po návštěvě těchto míst následovala procházka po okolí Medzevu s cílem u dalšího hamru, který však je nyní soukromým majetkem a není zpřístupněn veřejnosti, tudíž se studenti vrátili velice strastiplnou cestou přes Moldavu nad Bodvou zpět do Košic.

Poslední den byl zaměřen přímo na historii a pamětihodnosti Košic. Zde se role průvodců zhostil doktor Dvořák spolu s doktorandkou Terezou Richtárikovou. Den začal u hrobu neznámého vojáka na hlavní košické třídě Štúrově, kde se studenti dozvěděli více o druhé světové válce na východě Slovenska. Dalším významným místem byl Jakabov palác, kde pobýval Edvard Beneš právě po osvobození Slovenska rudou armádou. Na hlavní náměstí jsme si připomněli i místo vydání Košického programu. Následně byla navštívena katedrála sv. Alžběty spolu s kryptou Františka II. Rákócziho a sdruženým točitým schodištěm. Návštěva dómu byla zakončena výstupem na jednu z věží, odkud se nabízel pohled na podstatnou část Košic a zejména šel vidět kontrast mezi starými Košicemi a novou socialistickou zástavbou. První část programu byla zakončena návštěvou Památné výstavy Sandora Máraie, což byl košický rodák a významný maďarský spisovatel. Na interaktivně pojaté výstavě byli studenti seznámeni s jeho životem, který byl velice zajímavý. Odpolední program byl zahájen návštěvou Společenskovědního ústavu – Centra společenských a psychologických věd Slovenské akademie věd v Košicích, kde byli studenti přivítání a seznámení s činností SAV. Vedla se zde hojná diskuse nad aktuálními historickými projekty v Košicích a okolí. Vrcholem denního programu byla návštěva největšího romského ghetta ve střední Evropě, kam se studenti vydali spolu s jednou pracovnicí SAV. V Luníku IX byli všichni účastníci exkurze seznámeni se vznikem sídliště, jeho vývojem a také romskou otázkou v Košicích. Na závěr účastníci exkurze zažili samotný útlak obyvatel Luníku IX především díky špatnému dopravnímu spojení, jelikož v dopravní špičce zde jezdí jeden autobus za hodinu a mimo špičku jeden autobus za dvě hodiny, účastníci exkurze se vydali pěšky do další městské části Luník VIII, kam jezdí hromadná doprava v běžném intervalu.

Následující ráno se účastníci vlakem přesunuli přes Tatry do Bratislavy a do Brna, čímž byla exkurze do multikulturního regionu východního Slovenska ukončena.

Veškeré fotografie: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info