Nové číslo Časopisu Matice moravské 2/21

10. 2. 2022 Roman Jaroš Kateřina Holíková

Bez popisku

Vyšlo nové číslo Časopisu Matice moravské, které je opět plné zajímavých studií a článků. Můžete tam najít například článek od vedoucího Katedry historie Ostravské univerzity Pavla Kladiwy o revizi tzv. Marschetova prováděcího nařízení týkajícího se školství. Jde o studii zabývající se tématem, které bylo ve své době velice radikální, ale přesto v Rakousko-Uhersku potřebné. Šlo o téma sjednocení náročnosti středních škol a reálek. Profesor Kladiwa zde rozebírá jednotlivé body Marchetova nařízení a samotné nařízení zasazuje do politického kontextu doby před první světovou válkou. Dále je Marchetovo prováděcí nařízení stavěno do konfrontace k zákonům říše.

Dále v časopisu najdete také zajímavou studii dlouholetého fenoménu četnictva od Martina Lokaje pod názvem Formování důstojnického sboru četnictva v meziválečném Československu. Právě zde oproti jiným pracím Martin Lokaj přenáší na obecnou rovinu tvoření četnictva za první republiky, studie tedy nemá regionální charakter, který je již řadu let populární. Studie staví na jednotlivých studiích, z nichž se poté vytváří exkurs do vzniku důstojnických sborů četnictva.

Jde o brožované vydání o rozsahu 226 stran. Časopis seženete na e-shopu ČMM a u vybraných knihkupců.

Obsah vydaného čísla:

Kladiwa, Pavel: Revize tzv. Marchetova prováděcího nařízení

Pezda, Jan: Moderní Herkules. Kult masa, „muskulinita“, vizuální slast a Frištenský okolo roku 1900

Lokaj, Martin: Formování důstojnického sboru četnictva v meziválečném Československu

Zouzal, Tomáš: Legitimizace voleb do moravského zemského sněmu 1848–1914

Dokoupil, Lumír – Popelka, Petr: Vzpomínky Arnošta Klímy na studijní pobyt v Anglii v roce 1967. (Kapitola z nepublikovaných memoárů Arnošta Klímy)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info