Nejlepší disertační práce je z našeho ústavu

26. 11. 2021 Kateřina Holíková

Foto: Evgeniia Tokmakova

V úterý 16. 11. proběhlo předávání ocenění za nejlepší závěrečné studentské práce a významné tvůrčí činy. Předávání těchto ocenění tradičně probíhá v rámci Týdne humanitních věd. Letos byly oceněny hned dvě práce z Historického ústavu. Ocenění za nejlepší disertační práce získal čerstvý absolvent našeho doktorského studia Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. Ve své práci práce Apoštol demokracie. Proměna mýtického obrazu Edvarda Beneše v době jeho aktivního politického působení se pokusil pochopit vznik, šíření, působení, význam i vlastní podoby mýtického obrazu osobnosti Edvarda Beneše. Práce se věnuje hlavně letům 1914-1948, kdy byl Beneš nejvíce aktivní v politice. Studie bere v úvahu široký sociokulturní kontext, ve kterém Benešův mýtický obraz vznikal a dále se šířil. V další části pak popisuje a interpretuje jednotlivé obrazy tak, jak je chronologicky organizuje sám mýtus — tedy ve formě mýtické biografie. Vedoucím této práce byl Mgr. Jiří Němec, Ph.D. Ocenění za 1. místo v rámci nejlepších disertačních prací na fakultě si doktor Dvořák převzal od děkana Filozofické fakulty prof. PhDr. Milana Pola, CSc.

Odkaz na práci: https://is.muni.cz/th/usl5f/ .

Druhým oceněným z našeho ústavu byl student magisterského studia Bc. Aleš Kupský za svoji bakalářskou práci Svět nosislavského chalupníka, písmáka a konvertity Ondřeje Slouka. Jeho práce získala 3. místo za nejlepší bakalářskou práci fakulty. Oceněná práce se zaměřuje na Ondřeje Slouka, lokálního písmáka v jihomoravském městečku Nosislav žijícím ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století. Zanechal po sobě dva zápisníky, v nichž můžeme nalézt jak hodnotné záznamy o životě prostého venkovského člověka, tak i cenná svědectví o událostech spojených s dobou tereziánských a josefinských reforem i pozdějších napoleonských válek. Dílo je zároveň kronikou života vesnice, v níž se střetávaly dvě náboženské konfese totiž katolictví a reformované protestantství, a to v době, jež následovala po vyhlášení Tolerančního patentu. Vedoucí práce byla PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Odkaz na práci: https://is.muni.cz/th/lg6t6/ .

Oběma oceněným moc gratulujeme.

Kompletní seznam všech oceněných a záznam z předávání naleznete zde.

Foto: Evgeniia Tokmakova

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info