Nejlepší diplomová práce zaměřená na Polsko vznikla na našem ústavu

V závěru dubna se konalo vyhlášení nejlepších diplomových a bakalářských prací zaměřených na Polsko obhájených v akademickém roce 2021/2022. Ceny vyhlašuje Polský institut v Praze už 5. rokem.

15. 6. 2023 Kateřina Holíková Jana Kačerová

Bez popisku

Udílení Ceny prof. Mariana Szyjkowského se konalo v pátek 28. dubna 2023 na Polském velvyslanectví v Praze. Během oficiální části předali ocenění ředitel Polského institutu Mgr. Maciej Ruczaj, Ph.D. a šéf Zahraniční služby Polské republiky prof. Arkady Rzegocki. Příjemným podvečerem provázela Katarzyna Kożuch z Polského institutu, předávání se zúčastnil také pan doc. Mgr. Roman Baron, Ph.D. z Akademie věd ČR. Po oficiální asi půlhodinové části následovala neoficiální část s drobným pohoštěním a neformálními rozhovory.

Cena prof. Szyjkowského je od roku 2018 každoročně udělována studentům bakalářských a magisterských polonistických i nepolonistických studijních oborů. Pro akademický rok 2022/2023 je mimořádně u příležitosti 100. výročí založení české polonistiky vypsána Cena prof. Szyjkowského také pro absolventy doktorského studia. Prof. Marian Szyjkowski (1883–1952) byl zakladatelem české polonistiky v Praze a prvním profesorem polského jazyka a literatury na dnešní Karlově univerzitě.

Kompletní výsledky

Vítězná práce očima autorky Mgr. Jany Kačerové

K fascinujícím polským dějinám jsem se poprvé dostala v rámci ročního studijního pobytu ve slezské Vratislavi (Wrocław) v letech 2018–2019. Po návratu z Polska jsem věděla, že určitě budu chtít v rámci magisterské diplomové práce zpracovávat polské nebo polsko-české téma. Bylo to ale až na první konzultaci s panem docentem Jiřím Friedlem (tehdy ještě za covidu na jaře 2021), kde jsme se dohodli na tématu reflexe polských událostí v 80. letech 20. století ve Východočeském kraji. Jakožto rodilou Východočešku mne velmi zajímalo, jakým způsobem zde byly vnímány fenomény jako Solidarita či výjimečný stav v Polsku. Studovala jsem proto ohlasy na krajské i okresní úrovni, a to jak u stranických, tak také u bezpečnostních či správních východočeských orgánů. Kromě toho jsem prostudovala lokální krajský a okresní stranický tisk a snažila jsem se poodhalit, jakým způsobem polské události let 1980–1983 vnímali řadoví Východočeši. Výzkum ukázal, že ohlasy na zrod Solidarity, její rozvoj i potlačení zásahem generála Jaruzelského byly velmi intenzivní nejen v celostátní rovině (jak již poukázalo několik odborných prací), ale právě i na krajské a okresní úrovni.

Vítězná práce

„Obdržení Ceny prof. Mariana Szyjkowského od Polského institutu vnímám jako ohromné docenění za svoji dosavadní práci a jsem za ni velmi vděčná. Velké poděkování v této souvislosti náleží panu doc. PhDr. Jiřímu Friedlovi, Ph.D., DSc., který se rozhodl moji práci vést, a to i přesto, že na fakultě působí jako externí pracovník. Velmi mu děkuji za veškerý čas, který věnoval čtení a komentování mé práce, za všechny odborné osobní konzultace i za jeho celkově skvělý a lidský přístup.“

Mgr. Jana Kačerová
Absolventka programu Historie se specializací Moderní dějiny

Fotky: Polský institut a soukromý archiv autorky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info