Hostovská přednáška dr. Ducháčka

22. 12. 2021 Kateřina Holíková

Bez popisku

Ve středu 15. prosince 2021 se uskutečnila přednáška PhDr. Milana Ducháčka, PhD. z Katedry historie Filozoficko-přírodovědné fakulty Technické univerzity v Liberci, jež uzavřel letošní sérii hostovských přednášek pořádané naším ústavem v podzimním semestru. Již samotný název „Je možný návrat vyprávění do historiografie?“ napovídal, že se bude jednat o zajímavé téma. Během seznámení se s „tradičním“ moderním přístupem v historiografii mající snahu o důsledném potlačení individuality vypravěče ve snaze vytvořit iluzi „vědecké aktivity“, který se trvale zavedl v moderní historické vědě díky pozitivismu na přelomu 19. a 20. století, se věnuje především důsledkům tohoto neosobního přístupu, jenž měl za následek absolutní odosobnění a odcizení historie. Tento odklon od narace způsobily ústup od expertní historiografie z veřejného prostoru. Díky literárně–filozofickým přístupům však Ducháček – podobně jako v minulosti literárně-historičtí teoretici (např. Roland Barthes, Hayden White, Storchová, aj.) zpochybňuje tento přístup a pomocí ukázek z několika prací se snaží o jakousi „recepci“ narativního přístupu mající za cíl vrátit vyprávění zpět do moderní historiografie. Dr. Ducháček si kladl až provokativní otázky: Jak velký je v konečném důsledku rozdíl mezi historickým románem „Tři Mušketýři“ od A. Dumase st. a studií Podzim (českého) středověku psanou historikem Tomášem Borovským ze sborníku „Historická kniha mého srdce“?

Po hodinové prezentaci a představení několik studií relevantní k tématu se rozvinula plodná diskuse zahrnující další podněty a rozvedla nejen dobový, ale i současný diskurz např. přístupy českých historiků: Jiřího Křesťana, Václava Chaloupeckého, Josefa Pekaře, Antonína Novotného, ze zahraničních přístup např. Umberca Eca a jeho literární a historická tvorba apod.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info