Hostovská přednáška doc. Škorvankové

16. 4. 2022 Kateřina Holíková

Ve středu 23. března od 16:00 se konala další Hostovská přednáška z dějin 20. století. Tentokrát k nám zavítala doc. Eva Škorvanková z Univerzity Komenského v Bratislavě. Studentům přednesla téma s velmi zajímavým názvem "Žene treba dať len varešku a koryto šiat? Diskurz o dievčienskom vzdelávání v slovenskej spoločnosti v prvej polovici 20. storočia." Jak již název vypovídá téma bylo úzce provázané s gender dějinami. Přednášející se dotkla nejen obsahu tématu, jenž byl těžištěm celé přednášky, ale v rozsáhlém úvodu nás uvedla do dějin vzdělávání žen v 19. století na Slovensku. Vzdělávání na Slovensku, které bylo součást Zalitavska-Uherska, probíhalo v odlišných a komplikovanějších poměrech, než tomu bylo v českých zemích. Na překvapivých komparacích s českým prostředím doc. Škorvanková poukázala na základní problémy a vývoj možností ženského vzdělávání, který byl značně limitován oproti českému prostředí. Tomu nasvědčoval odlišný přístup, a také společnosti založené na tradičnějších hodnotách (klerikalismus) a současně neochotě předních představitelů politické moci na Slovensku. Po úvodu, který nás seznámil s vývojem a možnostmi ženského vzdělávání v období před rokem 1918, nás autorka provedla obdobím první republiky, který představoval největší rozkvět ženského či dívčího vzdělávání díky zavedení československých zákonů. Velký důraz kladla na období tzv. slovenského štátu, kdy obecný přístup a politika ku ženskému vzdělávání byla velmi negativní a značně zpátečnická. Na několika příkladech prezentovala tehdejší přístupy vysokých politických představitelů slovenského autonomního státu, který se nepříliš odlišoval od přístupu z doby před rokem 1918, ne-li více. Dneska může znít až překvapivě, jak těžké a nepřístupné byly možnosti vzdělávání dívek a žen např. na středních a vysokých školách, které byly dokonce v době 1939–1945 limitovány kvótami. Až se zavedením socialismu docházelo k zrovnoprávnění žen ve vzdělávání. Závěrem proběhla velmi živá diskuze, která vedla k několika podnětným zamyšlením.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info