Hostovská přednáška doc. Rákosníka

25. 3. 2022 Kateřina Holíková

Bez popisku

Ve středu 16. 3. proběhla další ze série Hostovských přednášek organizovaných naším ústavem, tentokrát se věnovala 20. století. Přednášejícím byl doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD., který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Docent Rákosník se orientuje především na moderní hospodářské a sociální dějiny, konkrétně na komparativní dějiny sociálních států v Evropě a problematiku hospodářských cyklů. Ve své přednášce se zaměřil na rodinu a sociální politiku v období československého socialismu. Po seznámení se základními prameny, literaturou a dosavadním stavem bádání, se pan docent věnoval hospodářským a sociálním aspektům v jednotlivých etapách komunistického Československa, které se tradičně dělí na éry poválečné, 50. léta a léta stalinismu, a dále na snahy o reformovaný socialismus (60. léta) a posléze léta normalizační (70. – 80. léta). Vytyčil základní charakteristiky jednotlivých období z hlediska ekonomických aspektů s důrazem na rodinnou politiku. Své závěry neopominul potvrzovat „tvrdými“ čísly demografické statistiky a nebál se až provokativních tezí, které jsou v současném diskurzu jablkem sváru u mnohých odborníků. První skupinu tvoří ti, co jsou obhájci vlivu tehdejší politiky na populační růst/stagnaci oproti druhé skupině, kde je popírán vliv státního aparátu na demografické křivky. Příznivci druhé skupiny zastávají názor, že populační vlny se jen více prohloubily, což mělo za následek větší zátěž na společnost jako takovou. V následné diskuzi se ukázalo, že téma je zdaleka neprobádané a je třeba dalšího bádání, například jde o téma role středostavovských žen a jejich naplnění v době socialismu, populační vývoj po 1989, atd. Děkujeme panu docentovi za zajímavou přednášku a budeme se těšit na další návštěvu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info