Hostovská přednáška doc. Jemelky

27. 4. 2022 Kateřina Holíková

Ve středu 6. dubna 2022 se konala další ze série hostovských přednášek, která se zaměřila na otázku vztahu dělnictva a náboženství. Přednášku s názvem Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1880-1960): instituce, religiozita, sociální otázka přednesl docent Martin Jemelka z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Přednáška vycházela z jeho nedávno vydané publikace Víra a nevíra ve stínu továrních komínů s podtitulem Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938), na které se podílel také Jakub Štofaník.

Docent Jemelka představení svého tématu, kterému se věnuje už patnáct let, pojal velmi netradičně, protože se na příkladu svého vlastního výzkumu rozhodl provést posluchače všemi podstatnými fázemi přípravy odborné práce, a to od výběru vhodného tématu, přes metodologii a zvolení pramenů až do finálního představení výsledků výzkumu. Nezapomínal přitom ani na slepé uličky – například na to, jak se vypořádat s tím, že dělnictvo po sobě nezanechávalo takřka žádné ego-dokumenty.

Jako východisko svého výzkumu si zvolil napadnutí zažité teze, že průmyslové dělnictvo tvořilo z podstaty tu část populace, která hromadně mezi prvními opouštěla církev a sekularizovala se. Svým výzkumem v několika průmyslových městech došel k poznatku, že náboženství bylo u dělnictva naopak zažité často až hluboko do druhé poloviny 20. století. Už během první republiky bylo dělnictvo schopno zorientovat se na náboženské půdě podle nabízených přínosů – děti byly často posílány například k salesiánům, kteří mezi prvními nabízeli kopanou a promítání, zatímco jejich rodiče vybírali nedělní mši ne podle svého vyznání, ale často podle osoby kněze či pastora a toho, v kolik hodin se mše konala. Obecně v této době docházelo u dělníků především k přestupům do jiných církví než k opuštění náboženství.

Velmi zajímavá přednáška byla zakončena dlouhou diskuzí, ve které doc. Jemelka přiblížil mimo jiné spiritistické náboženské proudy, které byly mezi dělnictvem velmi vyhledávanými a často se prolínaly s křesťanstvím.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info