Historická dílna v Telči

Ve dnech 21. až 25. listopadu 2022 se uskutečnila již tradiční Historická dílna pro studenty Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

7. 12. 2022 Kateřina Tomíčková Kateřina Holíková

Autorky fotografií: Kateřina Holíková, Martina Babinčáková a Tatiana Peťková

Historická dílna se konala po tříleté pauze a zúčastnili se jí studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pořádajícími vyučujícími  z Historického ústavu FF byl profesor Hanuš, docentka Nečasová a docent Malý. Tentokrát se nemohla konat jako v dřívějších dobách v prostorách Selského dvora v Daňkovicích, proto byla umístěna do areálu Univerzitního centra v Telči, což je prostor bývalé jezuitské koleje. Umístění bylo příhodné k celému tématu dílny, čímž byli jezuité. Týdenní kurz byl naplněn přednáškami hostů, promítáním filmu a prací studentů. Program nebyl naplněn jen přednáškami z oboru historie, ale také odborníky z Dějin umění FF MU, Ústavu pro studium totalitních režimů, bohemistiky atd.

Celý program začal v pondělí krátce po obědě společným brainstormingem nad tématy spojenými s působením jezuitů. Navázala na to přednáška pánů doktorů z dějin umění, Tomáše Valeše a Jana Galety, kteří studenty obohatili o informace týkající se vídeňské akademie věd. Pondělí bylo zakončeno promítáním filmu Misie, který většina studentů viděla poprvé, proto to v nich zanechalo velmi silný zážitek, o nějž se posléze podělili v debatě.

Úterní dopoledne patřilo k zadání studentské práce, kterým bylo předvedení jezuitské hry v rámci barokního divadla. Pravidla barokního divadla studentům představila doktorka Kateřina Bobková-Valentová, která se tématu jezuitů a také baroknímu divadlu aktivně věnuje. Během úterního odpoledne za studenty zavítal doktorand z historického ústavu, Libor Zajíc, který předal zajímavé informace ohledně nejen jezuitských pivovarů. Po přednášce následovala prohlídka Telče s návštěvou výstavy Míly Doležalové. Odpolední program byl zakončen exkurzí do místního pivovaru Trojan, kde se studenti i vyučující dozvěděli o moderních postupech při vaření piva a nechyběla ani malá ochutnávka místního zlatavého moku.

Středa byla zahájena přednáškou řádových jezuitů Pavla Ambrose a Miroslava Herolda. Ti popsali fungování řádu a život Ignáce z Loyoly. Během odpoledního programu se studenti dozvěděli více o starých jezuitských tiscích, které lze studovat v Ústřední knihovně FF MU a také v MZK, díky absolventům Historie doktorce Ester Pučálkové a doktoru Martinovi Drozdovi. Pro středeční předvečer si připravili doktorandi z Historického ústavu tematický kvíz o jezuitech, který potrápil nejednoho studenta. Přednáškový cyklus byl zakončen přednáškou z dějin umění, tentokrát v podání doktoranda Martina Deutsche, který se zaměřil na osobnost Martina Středy.

Dopolední program si ve čtvrtek připravil doktor Čeněk Pýcha z Ústavu pro studium totalitních režimů. Šlo o přednášku nejen pro studenty učitelského programu o možnostech využití badatelské výuky. Studenti si vyzkoušeli práci s komiksy a dobovými prameny u tématu Čihošťského zázraku. Čtvrteční program byl zakončen divadelním představením, jehož tématem byl život Jana Nepomuckého. Divadlo si studenti připravovali sami od úterý, kdy získali více teoretických informací k fungování barokního divadla a jeho realizaci. V rámci nalosovaných skupinek pak byla předvedena celá hra. Své vystoupení si studenti často upravili do současné mluvy, využívali živé obrazy, politickou satiru či dobovou latinu.

Historická dílna byla v pátek dopoledne zakončena bohemistickou přednáškou docenta Karla Komárka, která se zaměřila na jezuitská díla. I přesto, že se historická dílna konala po dvouleté přestávce způsobené pandemii covidu, byla velmi úspěšná a studentům přinesla mnoho zajímavých poznatků.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info