Exkurze do Prahy

28. 2. 2022 Kateřina Holíková

Bez popisku

V rámci předmětu Svatí a jejich kult ve středověku se v pátek 11. února 2022 uskutečnila exkurze pod vedením Mgr. Libora Zajíce, jejímiž účastníky byli jak absolventi kurzu, tak i jiní zájemci z řad studentů a pracovníků Historického ústavu. V průběhu semestru se místo určitých přednášek zmíněného kurzu konaly prohlídky brněnských kostelů, a tak se pražská exkurze stala jakýmsi neoficiálním zakončením tohoto předmětu.

Společným programem všech zúčastněných se staly sakrální prostory a hroby mučedníků nacházející se na Hradčanech, zvláště na samotném Pražském hradě. Exkurze započala v jednom z nejstarších českých kostelů, v románské části baziliky sv. Jiří, u hrobu sv. Ludmily a pokračovala do kapitulního kostela Všech svatých, kde je pohřbena významná osobnost českých církevních středověkých dějin – sv. Prokop, zakladatel a první opat Sázavského kláštera.

Velmi očekávaná byla návštěva běžně nepřístupného arcibiskupského paláce, kde nás uvítala sestra Dominika, a po soukromé arcibiskupské kapli sv. Jana Křtitele provedl Richard Jozíf. Naší poslední zastávkou na Pražském hradě se stala katedrála sv. Víta, jejíž zevrubná prohlídka doprovázená výkladem Mgr. Zajíce a zastavení se u hrobů sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Zikmunda a v neposlední řadě, patrona české země, sv. Václava uchvátily nejednoho účastníka exkurze. Dále následoval přesun ke Strahovskému klášteru, kde někteří zájemci shlédli krásy strahovských knihoven, teologické a filozofické, a kde proběhlo setkání s otcem Mikulášem, který nás provedl po bazilice Nanebevzetí Panny Marie s hrobem sv. Norberta, ukázal sakristii a ambit kláštera a posléze s námi diskutoval nad sklenkou lahodného moku.

Druhá část exkurze proběhla v rámci výzkumného projektu doktorandů Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity MUNI/A/1400/2021 Kulturní dějiny piva: role církve. Odehrávala se především na půdě klášterního pivovaru Sv. Norbert, v němž se konala kratičká prohlídka, seznámení se s místní výrobou piva a s tím spojená degustace. Poslední zastávkou této akce bylo spočinutí ve staročeském pivovaru a restauraci U Fleků s ochutnávkou jejich znamenitého tradičního tmavého ležáku.

Předmět Svatí a jejich kult ve středověku je svou strukturou v rámci Historického ústavu poměrně ojedinělý. Jak již bylo na počátku zmíněno, veškeré předchozí exkurze a prohlídky kostelů spadajících pod daný předmět probíhaly v Brně, touto poslední došlo k překročení moravské metropole a podzimní výuka získala nadregionální rámec. Nemalým plusem celé události je i utužení vztahů mezi studenty, vyučujícími a dalšími pracovníky HÚ, jejichž vývoj byl během posledního roku narušen nenadálou epidemiologickou situací.

Článek sepsala Jana Piškulová, které moc děkujeme. 

Autorky fotografií: Jana Piškulová a Lucie Machalová
Bez popisku
Bez popisku
Autorky fotografií: Jana Piškulová a Lucie Machalová
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info